Schatbewaarder

Doel Het programma is bedoeld voor mensen met een LVB die moeite hebben met abstract denken en rekenen. Door het programma leren de deelnemers de waarde van geld en hoe je hier verstandig mee omspringt. Resultaat Werknemers verbeteren hun basisvaardigheden en verwerven een hoger niveau. De basisvaardigheden vergroten de kennis van de werknemer en kunnen van pas komen in de werkomgeving. Korte uitleg Het programma omv
Lees meer

Willie Webwijs

Doel De online cursus Veilig internetten met Willie Webwijs is ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking die willen leren om veilig gebruik te maken van de mogelijkheden die het internet biedt. Resultaat Op een leuke, eenvoudige manier leren medewerkers de gedragsregels op het internet en hiermee om te gaan. Korte uitleg Het leerprogramma is bedacht omdat mensen met een verstandelijke beperking op
Lees meer

Aan de slag met werkbladen

Doel: Doormiddel van eenvoudige werkbladen kan worden geoefend met algemene basisvaardigheden zoals rekenen, taal en andere algemene vakken. Het niveau is geënt op de bovenbouw van het basisonderwijs. Resultaat: Werknemers verbeteren hun basisvaardigheden en verwerven een hoger niveau. De basisvaardigheden vergroten de kennis van de werknemer en kunnen van pas komen in de werkomgeving. Korte uitleg: Op de sites worde
Lees meer

Talentendoos

Doel De Talentendoos is een handig hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met medewerkers over hun talent. Aan de hand van kaarten die verschillende talenten vermelden, kan er worden besproken wat goed loopt en welk talent hier aan de basis ligt. Resultaat Zelfinzicht bij de medewerker ten aanzien van zijn talenten. Via de techniek van het vragen stellen, ondersteunt de begeleider medewerkers om stil te staan bij hun
Lees meer

Leer- en ontwikkelingsspel

Doel De werkvorm met vragenkaarten biedt gelegenheid om zelfstandig of met begeleiding tot meer effectieve ontwikkeltrajecten te komen, bijvoorbeeld tot een persoonlijk ontwikkelplan. De leerstijl, leerblokkades en randvoorwaarden van leren zijn in beeld gebracht. Resultaat Beter gefundeerd kiezen van leer- en ontwikkelstrategie. Succeskans bij leren wordt vergroot. Het spel is een goed hulpmiddel om meer inzicht te
Lees meer

Kleur bekennen: in gesprek over gewenst en ongewenst gedrag

Doel De medewerkers en cliënten worden zich ervan bewust dat niet iedereen dezelfde normen en waarden heeft en dat verschillende mensen dus anders kunnen reageren op dezelfde situatie. Doel is te komen tot een afspraak over de norm die voor de afdeling geldt. Resultaat Meer inzicht in verschillen tussen normen en waarden, en redenen voor ander gedrag; Bekrachtigen en/of herstel van gemeenschappelijke waarden en norme
Lees meer

Keuzespel, hulpmiddel bij het keuzeproces

Doel Doel is het stimuleren van het maken van keuzes waar de medewerker achter staat. Het in beeld brengen van factoren die van invloed zijn op de keuze en de vervolgstappen leidt tot betere, meer kansrijke keuzes. Resultaat Motieven, mogelijkheden en belangrijke waarden voor het maken van de keuze zijn in beeld. Door het expliciet benoemen van de deze factoren, krijgen medewerker meer grip op de kritische factoren v
Lees meer

Reizen met openbaar vervoer

Doel Vergroten mobiliteit van medewerkers in werk en privé. Versterken sociale verbanden door zelfstandig reizen te stimuleren. Stimuleren om openbaar vervoer te gebruiken. Kennis van de OV-chip. Resultaat Medewerkers worden zelfstandiger in de mobiliteit. Medewerkers krijgen meer vertrouwen in de mogelijkheid om te reizen met openbaar vervoer. Korte uitleg In een of meerdere groepsbijeenkomsten bereiden deelnemers z
Lees meer

Meer bewegen en voorbereiden op buiten werken

Doel (Loop)conditie vergroten. Gezondheid vergroten door meer beweging. Medewerkers interesseren voor het buitenwerk. Resultaat Medewerkers beschikken over een betere conditie. Medewerkers hebben kennis gemaakt met buitenwerk. De bedrijfsomgeving is schoon en opgeruimd. Korte uitleg Op sommige afdelingen bewegen medewerkers weinig. Het werk doet geen beroep op de algemene conditie van de medewerkers. Om de algemene f
Lees meer

Opzetten van een interne klussenbank

Doel Functionarissen in de organisatie leveren klussen aan die op hun afdeling niet kunnen worden opgepakt. Een medewerker kan voor zijn eigen ontwikkeling of bij te kort aan werk een klus uit de klussenbank uitvoeren. Medewerkers ontwikkelen andere vaardigheden bij het uitvoeren van het andere werk. Resultaat Medewerkers maken kennis met ander werk en werken aan hun eigen (loopbaan)ontwikkeling. Medewerkers komen op
Lees meer