Schatbewaarder

Doel Het programma is bedoeld voor mensen met een LVB die moeite hebben met abstract denken en rekenen. Door het programma leren de deelnemers de waarde van geld en hoe je hier verstandig mee omspringt. Resultaat Werknemers verbeteren hun basisvaardigheden en verwerven een hoger niveau. De basisvaardigheden vergroten de kennis van de werknemer en kunnen van pas komen in de werkomgeving. Korte uitleg Het programma omv
Lees meer

Hobby carrousel

Doel De meeste medewerkers hebben naast het werk hobby’s of doen werkzaamheden, die ze leuk vinden om te doen en die vaak niet bekend zijn bij collega’s en begeleiders. Door de oefening wordt zichtbaar dat medewerkers meer talenten hebben dan ze in het dagelijkse werk laten zien. Resultaat Meer zicht op verborgen kwaliteiten van medewerkers. Meer waardering voor andere activiteiten die in de privé sfeer plaatsvinden.
Lees meer

Gast aan tafel

Doel Medewerkers informeren over andere werkmogelijkheden door gesprekken aan te gaan met mensen die zij (eventueel) kennen en die zelf de uitdaging zijn aangegaan om extern aan te slag te gaan. Resultaat Medewerkers zijn geïnformeerd over andere mogelijkheden en mogelijk enthousiast of voorzichtig geïnteresseerd om dit zelf te onderzoeken. Korte uitleg Een gast, bij voorkeur een persoon die eerder binnen de organisa
Lees meer

Metamorfose

Doel Medewerkers zicht geven op wat kleding kan doen in de persoonlijke presentatie en het voorkomen, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatie en in klantcontacten. Resultaat Medewerkers presenteren zich beter in het dagelijks leven. Korte uitleg De eerste indruk die iemand maakt is vaak van groot belang. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatie en in klantcontacten. In de metamorfose laat je zien wat kleding en kleur kunn
Lees meer

Plezierig samenwerken

Doel Werken aan het verbeteren van de samenwerking en de werksfeer. Resultaat Medewerkers zien elkaar op een andere manier en horen op een gestructureerde manier van elkaar wat iemand prettig vindt en waar iedereen last van heeft. Hierdoor kan men meer rekening met elkaar houden. Korte uitleg In een bijeenkomst van twee uur met de afdeling aan slag met de leuke en de minder leuke dingen van het werken op de afdeling.
Lees meer

Educatieve bord- en kaartspellen

Doel Op een leuke, aanvullende en ontspannende wijze bezig zijn met werknemersvaardigheden. Door observatie krijgt werkleiding ook een goed beeld van andere competenties: wie neemt de leiding, wie helpt anderen? Resultaat Werknemers leren op een andere wijze. Korte uitleg Pimpampet om taal te oefenen, Koehandel voor tellen en onderhandelen, zakgeldspel of speciale educatieve bordspellen voor rekenen en taal: werkneme
Lees meer

De ideale werknemer

Doel Medewerkers denken na over de kwaliteiten en eigenschappen van een ideale medewerker. Medewerkers zien dat zij ook de kwaliteiten hebben om de ideale werknemer te zijn. Medewerkers denken met de blik van de werkgever na over eigen ontwikkelpunten. Resultaat Deelnemers hebben meer zicht op welke kwaliteiten en eigenschappen een werkgever belangrijk vindt, en hebben voor zichzelf één of twee ontwikkelpunten benoem
Lees meer

Quiz: Ken je Bedrijf!

Doel Vergroten van kennis over de eigen werkorganisatie. Vergroten van de zelfstandigheid Resultaat De deelnemers hebben hun kennis over hun eigen werkorganisatie vergroot. Zij weten wie waarvoor aanspreekpunt is, en kunnen meer gericht aan de slag met eigen vragen. Korte uitleg Quiz waarin werknemers getest worden op hun kennis over de eigen werkorganisatie, de afdelingen, de mensen, de regels en regelingen. Doel is
Lees meer

Maak met uw medewerkers een quiz

Doel Het vergroten van de kennis over het eigen bedrijf. Resultaat Medewerkers kennen het eigen bedrijf beter, doordat ze zelf aan de slag zijn gegaan met het opstellen en beantwoorden van de vragen. Korte uitleg Medewerkers bedenken allerlei vragen over het eigen bedrijf en spelen een quiz met de afdeling. De quiz kan een leuke manier zijn voor medewerkers om zelf meer over het bedrijf te weten te komen, of een aanl
Lees meer

Bordspel Sociale Vaardigheden: Act-it-Out

Doel Het op speelse wijze (en met humor) oefenen van sociale vaardigheden op de werkvloer Resultaat Trainen van sociale vaardigheden, en aan de hand van voorbeelden van medespelers alternatieve vormen van gedrag zien. Korte omschrijving Act-it-Out is een bordspel, gericht op het oefenen van sociale vaardigheden. Het spel kan ingezet worden binnen elke situatie waar behoefte is aan een eenvoudige maar effectieve metho
Lees meer