Schatbewaarder

Doel Het programma is bedoeld voor mensen met een LVB die moeite hebben met abstract denken en rekenen. Door het programma leren de deelnemers de waarde van geld en hoe je hier verstandig mee omspringt. Resultaat Werknemers verbeteren hun basisvaardigheden en verwerven een hoger niveau. De basisvaardigheden vergroten de kennis van de werknemer en kunnen van pas komen in de werkomgeving. Korte uitleg Het programma omv
Lees meer

Extra vakgerichte instructie

Doel Aan medewerkers worden planmatig en op maat een leertraject geboden dat past bij het persoonlijk ontwikkelplan. Het verbeteren van werkkwaliteit van medewerkers op de langere termijn. Resultaat Medewerkers hebben (extra) vakvaardigheden ontwikkeld die hen breder en beter inzetbaar maken en houden. Korte uitleg Door de vakgerichte kennis van medewerkers op te frissen of uiteraard medewerkers de kans geven nieuwe
Lees meer

Ontwikkelen werknemersvaardigheden

Doel Focus op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Resultaat Medewerkers gaan aan de slag met de ontwikkeling van algemene werknemersvaardigheden. Dit kan gaan om relatief kleine stappen in het ontwikkelplan. Eventueel kan worden bezien of de inzet van een maatje of buddy ondersteunend kan werken. Korte uitleg Aandacht voor de persoonlijke ontwikkelpunten van de medewerkers. Met elke medewerker worden afsprake
Lees meer

Zelftesten: Hoe beweeg en eet je?

Doel Medewerkers bewust maken van de noodzaak van voldoende beweging en een gezond eetpatroon. Meer beweging en een gezond voedingspatroon maken dat medewerkers zich fitter voelen. Resultaat Zicht op het type beweger dat je bent en welke vorm van beweging het beste bij je past. Zicht op type eter dat je bent en wat je nodig hebt om je eetpatroon te verbeteren. Korte uitleg Dit zijn twee testen waarmee een medewerker
Lees meer

Foto interesse vragenlijst

Doel De medewerker kan zich oriënteren op beroepen waarin hij geïnteresseerd is. Deze methode is geschikt voor mensen met taalproblemen . Resultaat In de uitkomst wordt duidelijk waar de interesse ligt. Verder worden er een aantal voorbeeld beroepen genoemd die passen bij de uitkomst van de test. Korte uitleg Via de Foto Interesse Vragenlijst kunnen minder talige kandidaten of mensen die zich niet zo goed kunnen conc
Lees meer

PC vaardigheden en het internet

Doel Medewerkers basisvaardigheden aanleren om te kunnen werken met de computer. Medewerkers basisvaardigheden aanleren om te werken met internet. Resultaat Medewerkers zijn in staat te werken met de computer. Medewerkers kunnen in de praktijk meer zaken via de computer oppakken. Korte uitleg Vaardigheden voor het werken met een PC zijn belangrijk voor de zelfredzaamheid en ontwikkeling van de medewerker. Ook het Int
Lees meer