Loopbaanontwikkeling

Met de activiteiten onder Loopbaanontwikkeling worden medewerkers zich meer bewust van hun eigen kwaliteiten (inzicht) en de mogelijkheden (oriëntatie). Door medewerkers meer bewust te maken van wat zij kunnen en hoe ze leren, wordt gewerkt aan de loopbaan en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Hiermee zijn medewerkers beter toegerust en wordt de stap naar regulier werk vergroot.