Inzicht

Onder inzicht vind je activiteiten die ingezet kunnen worden om het (eigen) inzicht in de kwaliteiten en het leervermogen te vergroten.

Hieronder vind je een korte omschrijving van de activiteiten. Uitgebreide informatie over de activiteit vind je via de link in het linker menu.

Collage: Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik: niet iedereen kan dat goed onder woorden brengen. Doormiddel van een collage kan de medewerker zichzelf presenteren.

Foto interesse vragenlijst

Via de Foto Interesse Vragenlijst kunnen minder talige kandidaten of mensen die zich niet zo goed kunnen concentreren op eenvoudige wijze aangeven bij welke beroepen en sectoren hun interesse ligt.

Keuzespel, hulpmiddel bij het keuzeproces

Kiezen kan lastig zijn. Het Keuzespel helpt bij het maken van keuzes. Door het stellen van de goede vragen wordt de keuze bewuster gemaakt, en ontdekt de medewerker blinde vlekken in het keuzeproces.

Kwaliteiten in beeld

Iedereen heeft kwaliteiten. Het kennen van je kwaliteiten geeft vertrouwen en leert de medewerker waar hij/zij nog aandacht aan moet besteden, waarin hij/zij nog kan groeien. Soms is het lastig eigen kwaliteiten te benoemen, collega’s kunnen elkaar helpen om deze kwaliteiten te ontdekken. Er zijn diverse werkvormen opgenomen.

Leer en ontwikkelspel

Hoe leer je? Met behulp van vragenkaarten krijgen medewerkers zicht op uiteenlopende leer- en ontwikkelingssituaties en de eigen voorkeursstijl hierbij.

Talentendoos

De Talentendoos is een handig hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met medewerkers over hun talent. Aan de hand van kaarten die verschillende talenten vermelden, kan er worden besproken wat goed loopt en welk talent hier aan de basis ligt.