Oriëntatie

Onder oriëntatie vind je activiteiten die ingezet kunnen worden ter oriëntatie op de loopbaanmogelijkheden.

Hieronder vind je een korte omschrijving van de activiteiten. Uitgebreide informatie over de activiteit vind je via de link in het linker menu.

Ontwikkelplan

Om medewerkers te helpen bij hun (loopbaan)ontwikkeling kan gebruik gemaakt worden van een individueel ontwikkelplan. Het ontwikkelplan bevat het traject van scholing en begeleiding gericht op het vergroten van de competenties en vaardigheden van de werknemer.

Metamorfose

Welke kleren en verzorging geven een goede eerste indruk en passen bij het werk? In deze opdracht kunnen deelnemers experimenteren met het maken van een goede eerste indruk en hoe kleding en presentatie hen hierbij kan helpen.

Gast aan tafel

Medewerkers informeren over andere werkmogelijkheden door gesprekken aan te gaan met mensen die zelf de uitdaging zijn aangegaan om extern aan te slag te gaan.

Jobrotation/interne stage

Medewerkers lopen mee bij een andere afdeling om ervaring op te doen

Hobby Carrousel

Het maken van een presentatie voor de afdeling over hobby’s van medewerkers om verborgen talenten en kwaliteiten te ontdekken.

Videoverslag als hulp bij oriëntatie op de loopbaan

Een aantal medewerkers werkt buiten de muren van de beschutte organisatie bijvoorbeeld op basis van detachering. Wie weet wat ze doen? Door het maken van een videoverslag wordt voor medewerkers zichtbaar welk werk ze ‘buiten’ kunt doen, en wordt de drempel daarvoor misschien lager.

Opzetten van een interne klussenbank

Een interne klussenbank, waar functionarissen klussen kunnen opgeven, helpt mensen werkervaring op te doen op een ander terrein en zich te ontwikkelen.