Talentendoos

Doel De Talentendoos is een handig hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met medewerkers over hun talent. Aan de hand van kaarten die verschillende talenten vermelden, kan er worden besproken wat goed loopt en welk talent hier aan de basis ligt. Resultaat Zelfinzicht bij de medewerker ten aanzien van zijn talenten. Via de techniek van het vragen stellen, ondersteunt de begeleider medewerkers om stil te staan bij hun
Lees meer

Leer- en ontwikkelingsspel

Doel De werkvorm met vragenkaarten biedt gelegenheid om zelfstandig of met begeleiding tot meer effectieve ontwikkeltrajecten te komen, bijvoorbeeld tot een persoonlijk ontwikkelplan. De leerstijl, leerblokkades en randvoorwaarden van leren zijn in beeld gebracht. Resultaat Beter gefundeerd kiezen van leer- en ontwikkelstrategie. Succeskans bij leren wordt vergroot. Het spel is een goed hulpmiddel om meer inzicht te
Lees meer

Kwaliteiten in beeld: succesverhaal

Doel Medewerkers bewust maken van hun eigen kwaliteiten en kwaliteiten van collega’s. Vergroten van zelfwaardering bij medewerkers. Vergroten van waardering voor collega’s. Zoeken van aanknopingspunten voor loopbaanontwikkeling aan de hand van aanwezige, soms onvermoede kwaliteiten. Resultaat Meer zelfwaardering bij medewerkers. Zicht op de eigen sterke punten in het kader van (loopbaan)ontwikkeling. Betere samenwerk
Lees meer

Keuzespel, hulpmiddel bij het keuzeproces

Doel Doel is het stimuleren van het maken van keuzes waar de medewerker achter staat. Het in beeld brengen van factoren die van invloed zijn op de keuze en de vervolgstappen leidt tot betere, meer kansrijke keuzes. Resultaat Motieven, mogelijkheden en belangrijke waarden voor het maken van de keuze zijn in beeld. Door het expliciet benoemen van de deze factoren, krijgen medewerker meer grip op de kritische factoren v
Lees meer

Foto interesse vragenlijst

Doel De medewerker kan zich oriënteren op beroepen waarin hij geïnteresseerd is. Deze methode is geschikt voor mensen met taalproblemen . Resultaat In de uitkomst wordt duidelijk waar de interesse ligt. Verder worden er een aantal voorbeeld beroepen genoemd die passen bij de uitkomst van de test. Korte uitleg Via de Foto Interesse Vragenlijst kunnen minder talige kandidaten of mensen die zich niet zo goed kunnen conc
Lees meer

Collage: Wie ben, kan, wil ik

Doel De oriëntatie op de ontwikkeling van de medewerker op een visuele manier oppakken, zodat andere zintuigen geprikkeld worden en gedachten op een andere manier opgewekt worden. Deelnemers kunnen zo hun gedachten over hun eigen ontwikkeling zichtbaar maken. Resultaat Er wordt een stap gezet in de ontwikkeling van de medewerker waarbij eventueel de loopbaanoriëntatie kan worden meegenomen. Korte uitleg Deelnemers ma
Lees meer