Talentendoos

Doel De Talentendoos is een handig hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met medewerkers over hun talent. Aan de hand van kaarten die verschillende talenten vermelden, kan er worden besproken wat goed loopt en welk talent hier aan de basis ligt. Resultaat Zelfinzicht bij de medewerker ten aanzien van zijn talenten. Via de techniek van het vragen stellen, ondersteunt de begeleider medewerkers om stil te staan bij hun
Lees meer

Hobby carrousel

Doel De meeste medewerkers hebben naast het werk hobby’s of doen werkzaamheden, die ze leuk vinden om te doen en die vaak niet bekend zijn bij collega’s en begeleiders. Door de oefening wordt zichtbaar dat medewerkers meer talenten hebben dan ze in het dagelijkse werk laten zien. Resultaat Meer zicht op verborgen kwaliteiten van medewerkers. Meer waardering voor andere activiteiten die in de privé sfeer plaatsvinden.
Lees meer

Gast aan tafel

Doel Medewerkers informeren over andere werkmogelijkheden door gesprekken aan te gaan met mensen die zij (eventueel) kennen en die zelf de uitdaging zijn aangegaan om extern aan te slag te gaan. Resultaat Medewerkers zijn geïnformeerd over andere mogelijkheden en mogelijk enthousiast of voorzichtig geïnteresseerd om dit zelf te onderzoeken. Korte uitleg Een gast, bij voorkeur een persoon die eerder binnen de organisa
Lees meer

Metamorfose

Doel Medewerkers zicht geven op wat kleding kan doen in de persoonlijke presentatie en het voorkomen, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatie en in klantcontacten. Resultaat Medewerkers presenteren zich beter in het dagelijks leven. Korte uitleg De eerste indruk die iemand maakt is vaak van groot belang. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatie en in klantcontacten. In de metamorfose laat je zien wat kleding en kleur kunn
Lees meer

Leer- en ontwikkelingsspel

Doel De werkvorm met vragenkaarten biedt gelegenheid om zelfstandig of met begeleiding tot meer effectieve ontwikkeltrajecten te komen, bijvoorbeeld tot een persoonlijk ontwikkelplan. De leerstijl, leerblokkades en randvoorwaarden van leren zijn in beeld gebracht. Resultaat Beter gefundeerd kiezen van leer- en ontwikkelstrategie. Succeskans bij leren wordt vergroot. Het spel is een goed hulpmiddel om meer inzicht te
Lees meer

Ontwikkelplan (IPOP/POP) van voorbereiding tot effectief gesprek

Doel Doel is dat medewerkers zich bewust worden van de mogelijkheden en het belang van persoonlijke ontwikkeling. Met behulp van de informatie begint de medewerker beter voorbereid aan het ontwikkelgesprek. Het ontwikkelplan (IOP/POP) geeft focus aan het ontwikkeltraject van de medewerker. De medewerkers blijven kwaliteiten en talenten ontwikkelen, medewerkers blijven nieuwe kennis en vaardigheden aanleren. Resultaat
Lees meer

Kwaliteiten in beeld: succesverhaal

Doel Medewerkers bewust maken van hun eigen kwaliteiten en kwaliteiten van collega’s. Vergroten van zelfwaardering bij medewerkers. Vergroten van waardering voor collega’s. Zoeken van aanknopingspunten voor loopbaanontwikkeling aan de hand van aanwezige, soms onvermoede kwaliteiten. Resultaat Meer zelfwaardering bij medewerkers. Zicht op de eigen sterke punten in het kader van (loopbaan)ontwikkeling. Betere samenwerk
Lees meer

Keuzespel, hulpmiddel bij het keuzeproces

Doel Doel is het stimuleren van het maken van keuzes waar de medewerker achter staat. Het in beeld brengen van factoren die van invloed zijn op de keuze en de vervolgstappen leidt tot betere, meer kansrijke keuzes. Resultaat Motieven, mogelijkheden en belangrijke waarden voor het maken van de keuze zijn in beeld. Door het expliciet benoemen van de deze factoren, krijgen medewerker meer grip op de kritische factoren v
Lees meer

Foto interesse vragenlijst

Doel De medewerker kan zich oriënteren op beroepen waarin hij geïnteresseerd is. Deze methode is geschikt voor mensen met taalproblemen . Resultaat In de uitkomst wordt duidelijk waar de interesse ligt. Verder worden er een aantal voorbeeld beroepen genoemd die passen bij de uitkomst van de test. Korte uitleg Via de Foto Interesse Vragenlijst kunnen minder talige kandidaten of mensen die zich niet zo goed kunnen conc
Lees meer

Collage: Wie ben, kan, wil ik

Doel De oriëntatie op de ontwikkeling van de medewerker op een visuele manier oppakken, zodat andere zintuigen geprikkeld worden en gedachten op een andere manier opgewekt worden. Deelnemers kunnen zo hun gedachten over hun eigen ontwikkeling zichtbaar maken. Resultaat Er wordt een stap gezet in de ontwikkeling van de medewerker waarbij eventueel de loopbaanoriëntatie kan worden meegenomen. Korte uitleg Deelnemers ma
Lees meer