Kleur bekennen: in gesprek over gewenst en ongewenst gedrag

Doel De medewerkers en cliënten worden zich ervan bewust dat niet iedereen dezelfde normen en waarden heeft en dat verschillende mensen dus anders kunnen reageren op dezelfde situatie. Doel is te komen tot een afspraak over de norm die voor de afdeling geldt. Resultaat Meer inzicht in verschillen tussen normen en waarden, en redenen voor ander gedrag; Bekrachtigen en/of herstel van gemeenschappelijke waarden en norme
Lees meer

Plezierig samenwerken

Doel Werken aan het verbeteren van de samenwerking en de werksfeer. Resultaat Medewerkers zien elkaar op een andere manier en horen op een gestructureerde manier van elkaar wat iemand prettig vindt en waar iedereen last van heeft. Hierdoor kan men meer rekening met elkaar houden. Korte uitleg In een bijeenkomst van twee uur met de afdeling aan slag met de leuke en de minder leuke dingen van het werken op de afdeling.
Lees meer

Educatieve bord- en kaartspellen

Doel Op een leuke, aanvullende en ontspannende wijze bezig zijn met werknemersvaardigheden. Door observatie krijgt werkleiding ook een goed beeld van andere competenties: wie neemt de leiding, wie helpt anderen? Resultaat Werknemers leren op een andere wijze. Korte uitleg Pimpampet om taal te oefenen, Koehandel voor tellen en onderhandelen, zakgeldspel of speciale educatieve bordspellen voor rekenen en taal: werkneme
Lees meer

De ideale werknemer

Doel Medewerkers denken na over de kwaliteiten en eigenschappen van een ideale medewerker. Medewerkers zien dat zij ook de kwaliteiten hebben om de ideale werknemer te zijn. Medewerkers denken met de blik van de werkgever na over eigen ontwikkelpunten. Resultaat Deelnemers hebben meer zicht op welke kwaliteiten en eigenschappen een werkgever belangrijk vindt, en hebben voor zichzelf één of twee ontwikkelpunten benoem
Lees meer

Quiz: Ken je Bedrijf!

Doel Vergroten van kennis over de eigen werkorganisatie. Vergroten van de zelfstandigheid Resultaat De deelnemers hebben hun kennis over hun eigen werkorganisatie vergroot. Zij weten wie waarvoor aanspreekpunt is, en kunnen meer gericht aan de slag met eigen vragen. Korte uitleg Quiz waarin werknemers getest worden op hun kennis over de eigen werkorganisatie, de afdelingen, de mensen, de regels en regelingen. Doel is
Lees meer

Maak met uw medewerkers een quiz

Doel Het vergroten van de kennis over het eigen bedrijf. Resultaat Medewerkers kennen het eigen bedrijf beter, doordat ze zelf aan de slag zijn gegaan met het opstellen en beantwoorden van de vragen. Korte uitleg Medewerkers bedenken allerlei vragen over het eigen bedrijf en spelen een quiz met de afdeling. De quiz kan een leuke manier zijn voor medewerkers om zelf meer over het bedrijf te weten te komen, of een aanl
Lees meer

Bordspel Sociale Vaardigheden: Act-it-Out

Doel Het op speelse wijze (en met humor) oefenen van sociale vaardigheden op de werkvloer Resultaat Trainen van sociale vaardigheden, en aan de hand van voorbeelden van medespelers alternatieve vormen van gedrag zien. Korte omschrijving Act-it-Out is een bordspel, gericht op het oefenen van sociale vaardigheden. Het spel kan ingezet worden binnen elke situatie waar behoefte is aan een eenvoudige maar effectieve metho
Lees meer

Omgaan met agressie

Doel Bespreekbaar maken van toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag op de werkvloer. Resultaat Voor ieder is duidelijk waar de grens ligt in toelaatbaar gedrag. Korte uitleg Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer bespreekbaar maken is lastig. Om agressie op de werkvloer bespreekbaar te maken zijn er diverse producten en documenten ontwikkeld. Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur Groepsactiviteit: 2-6 perso
Lees meer

Extra oog voor veilig en gezond werken

Doel Kennis en bewustzijn van veilig en gezond werken weer ophalen. Iedereen verantwoordelijk maken voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Resultaat Veiligheid & gezondheid wordt een gedeelde verantwoordelijkheid en is weer actueel in het denken van mensen. Korte uitleg Veiligheid en werkinstructies zijn thema’s die in elk bedrijf van belang zijn. Daarom is het goed het onderwerp regelmatig te
Lees meer

Effectief en efficiënt werken: waar kan het beter?

Doel Door samen met medewerkers de blik op het werkproces, de werkomgeving en de organisatie van het werk te richten, ontstaat gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel en draagvlak voor eventuele veranderingen. Resultaat Een verbeterde inrichting van werkomgeving, samenwerking of andere relevante productiekenmerken. Korte uitleg Door met elkaar te verkennen en op welke wijze het werk slimmer of beter georganiseerd kan wor
Lees meer