Toegankelijkheidsverklaring

www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2959

SBCM streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.talentontwikkelen.nl.

hoofddomein:

www.talentontwikkelen.nl

subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:

(niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van WERK-portal is beschikbaar via de link www.talentontwikkelen.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

SBCM verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.talentontwikkelen.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver SBCM is gevorderd met de toegankelijkheid van www.talentontwikkelen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van SBCM .

Functie: Fondsmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op via info.sbcm@caop.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.