Aan de slag met werkbladen

Doel:

Doormiddel van eenvoudige werkbladen kan worden geoefend met algemene basisvaardigheden zoals rekenen, taal en andere algemene vakken. Het niveau is geënt op de bovenbouw van het basisonderwijs.

Resultaat:

Werknemers verbeteren hun basisvaardigheden en verwerven een hoger niveau. De basisvaardigheden vergroten de kennis van de werknemer en kunnen van pas komen in de werkomgeving.

Korte uitleg:

Op de sites worden diverse werkbladen aangeboden op het gebied van rekenen, taal en andere algemene vakken. Met behulp van deze werkbladen kunt u op eenvoudige wijze aan de slag met de basisvaardigheden.

Individueel/groepssamenstelling en tijdsduur:

  • Individueel/ Groepsactiviteit: 2-6 personen
  • Kort en langdurig werkverband
  • Voorbereiding: 0-2 uur
  • Duur activiteit: 0-2 uur

Randvoorwaarden uitvoering:

Eisen aan de begeleiding:

De begeleider moet kunnen schatten welk niveau van de opdrachten past bij de werknemer(s). Bij de meeste werkbladen is een antwoordblad beschikbaar. Door de werkbladen hoeft er niet per definitie met een computer gewerkt te worden. Er kunnen meerdere medewerkers tegelijktijdig aan de slag met ieder een individueel werkblad.

Ruimte:

Een rustige ruimte met tafels en stoelen

Materialen:

Pen en papier

Kosten:

De meeste werkbladen zijn kosteloos te downloaden

Verkrijgbaar bij:

Datum:28 september 2017