Collage: Wie ben, kan, wil ik

Doel

De oriëntatie op de ontwikkeling van de medewerker op een visuele manier oppakken, zodat andere zintuigen geprikkeld worden en gedachten op een andere manier opgewekt worden.
Deelnemers kunnen zo hun gedachten over hun eigen ontwikkeling zichtbaar maken.

Resultaat

Er wordt een stap gezet in de ontwikkeling van de medewerker waarbij eventueel de loopbaanoriëntatie kan worden meegenomen.

Korte uitleg

Deelnemers maken een collage rondom het thema, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Door plaatjes uit tijdschriften te knippen en te groeperen op een grote flap wordt al knippend en plakkend op een andere manier nagedacht over kwaliteiten, kernwaarden en een aanzet voor een gesprek over de ontwikkeling van de medewerker. De vorm is geschikt voor alle medewerkers, maar biedt een extra mogelijkheid voor medewerkers die niet kunnen lezen en schrijven en medewerkers met een licht verstandelijke beperking.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 7-12 personen
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding 0-2 uur
Duur activiteit 2-4 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

Begeleider moet deelnemers kunnen inspireren en enthousiasmeren om met plaatjes te kijken wat bij hen past.

Ruimte

Ruimte met voldoende mogelijkheid tot het ophangen/neerleggen van flipovers en materialen.

Materialen

Oude tijdschriften/kranten
Scharen
Pritstiften
Dikke viltstiften
Tape
Stappenplan

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:24 maart 2017