De ideale werknemer

Doel

  • Medewerkers denken na over de kwaliteiten en eigenschappen van een ideale medewerker.
  • Medewerkers zien dat zij ook de kwaliteiten hebben om de ideale werknemer te zijn.
  • Medewerkers denken met de blik van de werkgever na over eigen ontwikkelpunten.

Resultaat

Deelnemers hebben meer zicht op welke kwaliteiten en eigenschappen een werkgever belangrijk vindt, en hebben voor zichzelf één of twee ontwikkelpunten benoemd.

Korte uitleg

In kleine groepjes krijgen mensen de opdracht een bedrijf te bedenken waarvan zij de directeur zouden willen zijn. Vanuit dit bedrijf gaan ze nadenken over welke vaardigheden de werknemers bij dat bedrijf zouden moeten hebben. Hoe ziet voor hen de ideale werknemer eruit. Vervolgens wordt er gespiegeld. Waarin kan de medewerker zich ontwikkelen om de ideale medewerker te zijn.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepjes 2-3 personen
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 2-4 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De begeleider dient in staat te zijn om de context aan te passen aan de doelgroep. De oefening is biedt een aanvulling op de inzet van professionele middelen en ondersteuning binnen het ontwikkeltraject van de medewerker.

Deze opdracht vraagt van de begeleider:

  • Stimulerende houding en de vaardigheid om de juiste vragen te stellen om de medewerkers zelf aan het denken te zetten.
  • zicht op beelden bij een ideale werknemer.
  • vaardigheid om met de deelnemer het ideaalbeeld te vertalen naar eigen ontwikkelpunten.

Ruimte

Trainingsruimte en vergaderkamers voor kleine groepjes

Materialen

Flap en stiften
Trainersdocument
Opdrachtformulier

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:2 mei 2017