De vacaturekrant

Doel

Oriëntatie op werkkansen en de blik naar buiten vergroten. Welk werk is beschikbaar, welk werk zou passend (te maken) zijn voor de doelgroep. De geknipte vacatures kunnen helpen in het vaststellen van het ontwikkelperspectief van de werknemer en de te ontwikkelen leerpunten.

Resultaat

Medewerkers zijn zelf gericht bezig met het oriënteren op ontwikkelperspectief en werkmogelijkheden buiten: wat lijkt leuk, wat spreekt medewerkers aan in de vacatures.

Gevonden vacatures/interesses zijn aanknopingspunt voor het gesprek over het ontwikkelplan.

Korte uitleg

Met individuele medewerkers of in groepsverband wordt gezocht naar interessante vacatures en werkkansen in regionale kranten en gratis huis-aan-huis gemeentekranten.

Individueel/groep (aantal) en tijdsduur

Individueel/Groepsactiviteit: 8-10 personen maximaal
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 0-2 uur voor knippen en doorwerken vacatures en ½ uur om vervolgacties te bepalen

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

Creatief, activerend denken om kansen in vacatures te signaleren en met medewerkers te bespreken. In staat om met individuele deelnemers het gesprek te voeren over huidige competenties, noodzakelijke competenties en de mogelijke ontwikkelroute, of het formuleren van het alternatieve aanbod aan de vragende werkgever (bijv. vacature passend maken voor meerdere werknemers of oplossing anderszins)

Overige voorwaarden

Deelnemers kunnen voldoende lezen om advertenties te scannen, als het een groepsactiviteit betreft, of deelnemers kunnen elkaar helpen bij het doornemen van de kranten

Ruimte

Werkruimte waarbij materialen om de activiteit uit te voeren aanwezig zijn.

Groepsruimte met eventueel ook computeraansluiting om aanvullende informatie op de computer op te zoeken.

Materialen

Voldoende lokale/regionale kranten uit het werkgebied (tip: medewerkers brengen voorafgaand standaard elke week de lokale kranten mee)

Bijlage: Stappenplan voor de begeleider bij vacatures knippen

Eventueel portfolioformat

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

Delen via:
Datum:21 maart 2017