Effectief en efficiënt werken: waar kan het beter?

Doel

Door samen met medewerkers de blik op het werkproces, de werkomgeving en de organisatie van het werk te richten, ontstaat gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel en draagvlak voor eventuele veranderingen.

Resultaat

Een verbeterde inrichting van werkomgeving, samenwerking of andere relevante productiekenmerken.

Korte uitleg

Door met elkaar te verkennen en op welke wijze het werk slimmer of beter georganiseerd kan worden ontstaat extra capaciteit voor werk of opleiding en training. Vrijvallende werktijd wordt een investering voor de toekomst. Vaak hebben medewerkers wel ideeën, in de bijlage staan voorbeelden van werkvormen om deze ideeën te inventariseren.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 7-12 personen, bij groter team eventueel werken in twee subgroepen of werkvorm aanpassen.
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 2-4 uur
Duur activiteit: 2-4 uur (mede afhankelijk van de gekozen werkvorm).

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De uitvoering van de activiteit in het team vraagt een begeleider die het gesprek kan faciliteren met een open blik: elke suggestie is het onderzoeken waard. De begeleider nodigt de medewerkers uit om zoveel mogelijk ideeën te brengen. Vooraf wordt wel duidelijk uitgelegd het uiteindelijke besluit over te nemen stappen bij de leiding van het bedrijf ligt en niet bij de medewerkers zelf.

Ruimte

Een ruimte om met team in gesprek te gaan, eventueel is een deel van de eigen werkomgeving geschikt.

Materialen

Bijlage: Werkvormen bij Effectief en efficiënt werken
Flap-over en stiften.

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:14 april 2017