Extra oefenen met diverse werknemersvaardigheden

Doel

  • Aan de hand van denkbeeldige situaties de communicatiestijl van medewerkers bespreekbaar maken.
  • Er worden leeropdrachten voor de toekomst afgesproken. Collega’s kunnen evt. als maatje ingezet worden.

Resultaat

Thema’s als samenwerken, opkomen voor jezelf en omgaan met conflict komen op een open manier aan de orde. Met als resultaat afspraken voor het ontwikkelen van leerpunten.

Korte uitleg

Medewerkers hebben vaak moeite om eerlijk en open op te komen voor de eigen belangen in het team of vinden het lastig elkaar aan te spreken. Gemopper, slachtoffergedrag en een negatieve sfeer op de werkvloer kunnen het gevolg zijn. Door deze thema’s te bespreken met het hele team kunnen ontwikkelafspraken worden gemaakt voor het team en persoonlijk. Het samen oefenen of een collega als maatje kan helpen.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 2-6 personen. Bij een groter team is werken in subgroepen aan te bevelen.
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 0-2 uur (Het materiaal biedt voldoende stof om vaker in gesprek te gaan)

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

  • De begeleider kan een veilige gesprekssfeer creëren, waarin ruimte ontstaat voor het bespreken van ieders reactie op de opdracht.
  • De begeleider kiest een thema of vraagt de groep een thema te kiezen
  • Antwoorden zijn altijd goed, met de medewerkers samen worden kleine doelen voor verbetering gesteld. Aan de doelen worden ook concrete voorstellen voor het hoe gekoppeld.

Ruimte

Groepsruimte waarin in kleine groep een veilig gesprek kan worden gevoerd, zonder storing van buitenaf.

Materialen

Voorbeelden van thema’s:

Bijlage: Samenwerken en opkomen voor jezelf
Bijlage: Sociale verplichtingen
Bijlage: Omgaan met feedback
Bijlage: Afspraken en regels

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:13 april 2017