Extra oog voor veilig en gezond werken

Doel

Kennis en bewustzijn van veilig en gezond werken weer ophalen.

Iedereen verantwoordelijk maken voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving.

Resultaat

Veiligheid & gezondheid wordt een gedeelde verantwoordelijkheid en is weer actueel in het denken van mensen.

Korte uitleg

Veiligheid en werkinstructies zijn thema’s die in elk bedrijf van belang zijn. Daarom is het goed het onderwerp regelmatig te bespreken. Vanzelfsprekend kunnen de veiligheidsinstructies nog eens worden besproken, maar met de bijgevoegde voorbeeldmaterialen kan het gesprek ook komen op ieders rol en bijdrage aan de veiligheid en gezond werken.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 7-12 personen, bij een groter team afwegen of in 2 subgroepen gewerkt kan worden.
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 2-4 uur
Duur activiteit: 2-4 uur (mede afhankelijk van de gekozen werkvorm).

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De begeleiding is zelf goed op hoogte van veiligheid, arbonormen en bijvoorbeeld ergonomie die betrekking heeft op de taken in de afdeling.

Begeleiding kan ook overdragen aan medewerkers wat waarom belangrijk is.

Ruimte

Eigen afdeling, eventueel een groepsruimte voor voorbereiding/nabespreking.

Materialen

Bijlage: Voorbeelden werkvormen veilig en gezond werken
Bijlage: Voorbeeld vragen veilig werken
Bijlage: Vragenlijst Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bijlage: Brochure veiligheid tussen de oren, hoofdstuk twee (Min. SZW)
Bijlage: Brochure tien tips (Min. SZW)
Werkinstructies en veiligheidsinstructies in het eigen bedrijf

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

Datum:14 april 2017