Extra vakgerichte instructie

Doel

  • Aan medewerkers worden planmatig en op maat een leertraject geboden dat past bij het persoonlijk ontwikkelplan.
  • Het verbeteren van werkkwaliteit van medewerkers op de langere termijn.

Resultaat

Medewerkers hebben (extra) vakvaardigheden ontwikkeld die hen breder en beter inzetbaar maken en houden.

Korte uitleg

Door de vakgerichte kennis van medewerkers op te frissen of uiteraard medewerkers de kans geven nieuwe taken in het werk aan te leren wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling en aan de kennis en kunde van medewerkers. Samen met medewerkers kan worden geïnventariseerd waar behoefte aan is.

Voorbeelden van vakgerichte activiteiten

  • Instructies voor het instellen, beheer, over onderhoud van machines.
  • Introductie van nieuwe machines of werkwijze.
  • Intern opleiden voor borging bezetting aan bepaalde machine, opleiden op de werkplek.
  • Starten van een kwalificerend programma dat bijdraagt aan kwaliteit en kwaliteitscontrole, veiligheid of anders, bijvoorbeeld VCA, sociale hygiëne, klantvriendelijkheid, etc.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Afhankelijk van het programma.
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-4 uur afhankelijk van het programma
Duur activiteit: nader te bepalen

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De begeleiding heeft zicht op verbeterpunten en benodigde kennis voor het werk op de afdeling en ontwikkelmogelijkheden en ambities van de medewerkers. Samenwerking met een collega van binnen of buiten de afdeling kan helpen om kansen te zien. Nadat het plan is gemaakt, vragen de verschillende opties tijd voor uitwerking.

Ruimte

Nader te bepalen.

Materialen

Nader te bepalen.

Kosten

Nader te bepalen.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:19 april 2017