Foto interesse vragenlijst

Doel

De medewerker kan zich oriënteren op beroepen waarin hij geïnteresseerd is. Deze methode is geschikt voor mensen met taalproblemen .

Resultaat

In de uitkomst wordt duidelijk waar de interesse ligt. Verder worden er een aantal voorbeeld beroepen genoemd die passen bij de uitkomst van de test.

Korte uitleg

Via de Foto Interesse Vragenlijst kunnen minder talige kandidaten of mensen die zich niet zo goed kunnen concentreren op eenvoudige wijze aangeven bij welke beroepen en sectoren hun interesse ligt.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Individueel
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 0-2 uur inclusief nabespreking (het maken van de test duurt ongeveer 0,5-1 uur)

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De kandidaat kan, nadat de test is klaargezet, zonder begeleiding de fotovragenlijst maken. Voor de bespreking van de resultaten heeft hij een goede gesprekspartner nodig. De test kan bijdragen aan de loopbaanontwikkeling van de medewerker binnen en buiten de beschutte omgeving.

Ruimte

Rustige ruimte met PC voorziening.

Materialen

PC voorziening met internet.

Kosten

Ongeveer € 12,- (excl. BTW) per door een medewerker afgenomen test. Het is niet noodzakelijk om een licentie aan te schaffen.

Verkrijgbaar bij

www.ldc.nl

Indien gewenst kan eerst een gratis demo worden aangevraagd zodat de begeleider de vragenlijst eerst zelf kan invullen en zelf kan bepalen voor welke medewerkers deze test geschikt is.

Overige producten SBCM

 

Datum:24 maart 2017