Gast aan tafel

Doel

Medewerkers informeren over andere werkmogelijkheden door gesprekken aan te gaan met mensen die zij (eventueel) kennen en die zelf de uitdaging zijn aangegaan om extern aan te slag te gaan.

Resultaat

Medewerkers zijn geïnformeerd over andere mogelijkheden en mogelijk enthousiast of voorzichtig geïnteresseerd om dit zelf te onderzoeken.

Korte uitleg

Een gast, bij voorkeur een persoon die eerder binnen de organisatie heeft gewerkt, komt vertellen over het werk dat hij/ zij nu doet. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die nu gedetacheerd is bij een school, in een ploeg bij een ander bedrijf werkt of iemand die de overstap heeft gemaakt naar regulier werk.

Individueel/groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 7-12 personen.
Kortdurend en langdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 2-4 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Houd rekening met beschikbaarheid van derden.

Eisen aan de begeleiding

Een goed begeleiding is gewenst: enerzijds de gast het woord geven, anderzijds zorgen dat alle belangrijke zaken aan de orde komen.

Medewerkers van de afdeling gaan met elkaar de slag om vragen te bedenken. Wat willen zij weten van de gast?

Ruimte

Vergader- of trainingsruimte

Materialen

Stappenplan gast aan tafel

Kosten

Eventueel de reiskosten van de gast.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:2 mei 2017