Gesprek over geld

Doel

Medewerkers inzicht verschaffen in het eigen bestedingspatroon en de wijze waarop ze met geld omgaan.

Resultaat

  • Medewerkers zijn zich meer bewust van de wijze waarop ze met hun geld omgaan.
  • Doordat medewerkers beseffen hoe ze met hun uitgaven omgaan, gaan ze nadenken over ander gedrag.

Korte uitleg

Sommige medewerkers vinden het lastig balans te houden in de persoonlijke inkomsten en uitgaven. Het ontbreekt hen aan inzicht in hun bestedingspatroon. Een digitale test op internet naar de gewoonte in het omgaan met geld, geeft inzicht. Dit inzicht vergroot de kans dat een medewerker minder in geld problemen komt.

De test kan individueel ingevuld worden en eventueel nadien gezamenlijk besproken worden.

Individueel/ groepssamenstellingen en tijdsduur

Individueel/ Groepsactiviteit: 2-6 personen
Doelgroep: langdurend en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 0-2 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De begeleider moet een bespreking in een groep kunnen leiden en zich bewust zijn van de gevoeligheid van het onderwerp.

Ruimte

Locatie met een (liefst meerdere) PC met internet verbinding.

Materialen

Wat voor geldtype ben jij?

Verkrijgbaar bij

Beschikbaar via internet.

Overige producten

Hulpmiddelen van Inclusiefwerkt bij het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen van een werknemer/cliƫnt naar de juiste hulp.

Datum:17 maart 2017