Gezondheidsdag in het Bedrijf

Doel

Bevorderen van gezondere leefstijl door promotie van de BRAVO aspecten

Resultaat

  • Medewerkers worden op een leuke manier bewust gemaakt van de aspecten van een gezondere leefstijl.
  • Het kan een start zijn om met een aantal medewerkers in het team meer aan gezondheid te gaan werken.
  • Afhankelijk van de invulling kan de dag ook een bijdrage leveren aan teambuilding. (Quiz, sport, teamspinningcompetitie, etc.)

Korte uitleg

Om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te maken en te houden is gezondheid een belangrijk thema. Als onderdeel van breder gezondheidsbeleid kunt u een gezondheidsdag organiseren waarbij allerlei informatie over gezondheid wordt verstrekt en thema’s rond gezondheid gepromoot worden op een aansprekende manier. De thema’s kunnen geënt zijn op de BRAVO aspecten; Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 7-12 personen onbeperkt
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 4 uur of meer
Duur activiteit: 4 uur of meer

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De dag vraagt veel voorbereiding, creativiteit en extra inzet. Dat vraagt tijd en focus. Suggestie is om samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts, P&O of anderen in de organisatie (wellicht een team van medewerkers die mee kunnen voorbereiden). Geadviseerd wordt de dag in te bedden in een totaal beleid op gezondheid.

Ruimte

Centrale hal van het SW bedrijf, kantine, eventueel in de dokterskamer. Ook afhankelijk van de opzet van de dag.

Materialen

Bijlage gezondheidsdag.

Kosten

Hier moet een begroting voor gemaakt worden passend bij de activiteiten die gaan plaats vinden.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

Delen via:
Datum:14 april 2017