Goed Gedrag op de werkvloer

Doel

  • Medewerkers gaan met elkaar in gesprek over gewenste omgangsvormen en regels op de werkvloer.
  • Bestaande afspraken zijn bekrachtigd, verbeterpunten zijn vastgelegd.
  • In een persoonlijk actieplan kan ieders bijdrage vastgelegd.

Resultaat

  • Medewerkers voelen zich veiliger op de werkplek en durven elkaar aan te spreken.
  • De nieuwe afspraken zijn aanknopingspunt voor leer- en ontwikkelopdrachten op de werkvloer

Korte uitleg

Wat zijn voorwaarden voor prettig werken? Wanneer werk je niet fijn? Aan de hand van deze twee vragen start een teamgesprek. De ingebrachte punten worden verzameld en daarmee komt een eigen lijst van waarden en normen voor de werkvloer tot stand. Iedere medewerker kiest vervolgens een aandachtspunt voor de eigen ontwikkeling of teamontwikkeling in bijvoorbeeld de eerstkomende twee weken. Daarna wordt geëvalueerd.

Tevens kan worden aangehaakt bij de gedragscode binnen de organisatie.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 7-12 personen. Wanneer het team groter is, zoeken naar mogelijkheid om met subgroepen te werken.
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 0-2 uur (Vervolgens begeleiding en opvolging van individuele werkafspraken.)

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De begeleider is in staat:

  • een groepsgesprek te leiden en veilige werkomgeving te creëren door methodische aanpak van het thema;
  • leeropdrachten te destilleren voor medewerkers gerelateerd aan het aanleren van meer gewenst gedrag bij een medewerker, door ofwel collega’s een rol te geven in het leren van anderen of het team.

Ruimte

Trainingsruimte/ vergaderruimte/ overlegmogelijkheid op de werkvloer.

Materialen

Bijlage: Voorbeeld gedragscode Haeghe Groep
Gedragscode van de eigen organisatie

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:13 april 2017