Groen werken, leuk werken

Doel

  • Medewerkers interesseren voor ander werk.
  • Medewerkers trainen in vaardigheden behorend bij ander werk.

Resultaat

Van de medewerkers die kennis hebben gemaakt met de het werken in het groen blijkt de helft daar te willen werken.

Korte uitleg

Medewerkers die veel binnenwerk verrichten worden verleid voor en bekend gemaakt met het werken in de buitenlucht, bij de groenafdeling. Door middel van een werkperiode van drie maanden kunnen medewerkers kennismaken en ervaringen opdoen met ander werk in een andere omgeving.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Individueel/ Groepsactiviteit.
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: meer dan 4 uur
Duur activiteit: afhankelijk duur stage van een tot meerdere weken/maanden

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

  • Begeleiders moeten in staat zijn mensen te motiveren voor ander werk.
  • Begeleiders moeten in staat zijn te denken in kansen in plaats van beperkingen.
  • De begeleiding in het groen moet goed worden ingeregeld.

Levertijd

n.v.t.

Ruimte

n.v.t.

Materialen

Extra tuinmaterialen (schoffels etc.).
Bijlage Stappenplan Groen werken, leuk werken

Kosten

Extra materiaalkosten.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Delen via:
Datum:22 maart 2017