‘Het visitekaartje van…………’

Doel

Doel is medewerkers via een korte cursus te informeren over wat het bedrijf van ze verwacht als het gaat om persoonlijke verzorging en omgaan met klanten en collega’s. Door deze cursus aan te bieden wordt het thema goed bespreekbaar in de organisatie. Indien nodig kan de organisatie er later op teruggrijpen.

Resultaat

  • Medewerkers zijn op een heldere en toegankelijke manier geïnformeerd over wat er op het gebied van persoonlijke hygiëne en omgangsvormen van hun verwacht wordt.
  • De informatie uit de cursus kan gebruikt worden als ‘standaard’ in de organisatie.

Korte uitleg

Hoe leg je aan nieuwe werknemers uit hoe je je als werknemer verzorgt, hoe je communiceert met je collega’s en klanten en wat gewenst en ongewenst gedrag is op de werkvloer? WNK heeft een korte cursus ontwikkeld waarin nieuwe werknemers leren wat er van hen verwacht wordt en hoe ze het ‘visitekaartje’ van het bedrijf kunnen worden.
Deze cursus kan eventueel worden aangepast aan de vormgeving van de eigen organisatie en aangevuld worden met eigen ‘inhoud’.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit:2-6 personen/7-12 personen
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 2-4 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De leidinggevende is in staat om met behulp van de PowerPointpresentatie in heldere woorden de belangrijkste lesstof te verwoorden en toe te lichten. Daarnaast is de leidinggevende in staat de deelnemers te stimuleren om over al deze onderwerpen mee te praten, er ervaringen in te brengen.

Ruimte

Rustige cursusruimte met laptop en beamer.

Materialen

Bijlage: PowerPointpresentatie:‘Het visitekaartje van WNK’
Boekje hygiëne op het werk

Kosten

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:12 april 2017