In gesprek over verzuim

Doel

Bewustwording van de gevolgen van ziekteverzuim voor de organisatie. De medewerker kijkt naar wat hij zelf kan doen aan verzuim.

Resultaat

Bouwstenen voor het gesprek over verzuim.

Korte uitleg

Duurzame inzetbaarheid en de invloed op verzuim is binnen organisaties een belangrijk thema. In deze bijeenkomst komt het thema verzuim aan de orde en bedenken de deelnemers met elkaar hoe je om kunt gaan met verzuim.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 2-6 personen        7-12 personen
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 2-4 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De begeleiding moet kennis hebben van ziekteverzuim in de organisatie, het verzuimbeleid en de maatregelen voor terugdringen van verzuim.

De begeleiding moet op een inspirerende wijze het thema ter sprake kunnen brengen en een bijeenkomst kunnen begeleiden.

Ruimte

Groepsruimte

Materialen

Flip-overs + stiften
Bijlage: instructie begeleiders

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

Datum:13 april 2017