Interview met een collega! Versie met video

Doel

Het doel kan verschillend zijn:

  1. Inzicht in andere functies: het werk, de sfeer, de taken en wat je moet kunnen en kennen voor het werk.
  2. Inzicht wie in de organisatie waarvoor ondersteuning kan bieden: begeleiding, HRM, OR, arbo, etc.

Resultaat

  1. Medewerkers oriënteren op andere werkmogelijkheden binnen of buiten de eigen afdeling. Zij presenteren de informatie ook aan de collega’s in het team.
  2. Medewerkers weten beter wie wat doet in de organisatie, en waarvoor deze medewerkers ook aanspreekbaar zijn. Zij delen de informatie met de collega’s van de afdeling.

Korte uitleg

Medewerkers interviewen een collega van wie zij niet goed weten wat hij of zij doet in het werk. Dit kan een collega binnen de eigen afdeling zijn met specifieke taken, een collega van een andere afdeling of iemand van bijvoorbeeld een stafafdeling.

Door het interview op te nemen kan de kennis worden gedeeld met andere collega’s in het team Het gebruik van de videocamera leidt tot extra aandacht voor de voorbereiding en een extra

uitdaging om ook kwaliteit te realiseren. NB. voor het opnemen (beeld en/of geluid) is toestemming van de betrokkenen nodig.

Individueel/groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 2-6 personen
Langdurig werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 2-4 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

Ondersteuning bieden bij de voorbereiding zoals: begeleiding van de voorbereiding van de gesprekken, zelf tips of suggesties voor interessante personen aandragen, uitleggen hoe de videocamera werkt, etc. Het filmpje eventueel ook gemaakt worden met een goede smart Phone. Vraag eventueel de facilitaire dienst voor begeleiding bij het technische deel van de video.

Ruimte

Ruimte met juiste technische voorzieningen voor afspelen filmpjes.

Materialen

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Delen via:
Datum:2 mei 2017