Interview met een collega! Versie zonder video

Doel

Het doel kan verschillend zijn:

  1. Inzicht in andere functies: het werk, de sfeer, de taken en wat je moet kunnen en kennen voor het werk.
  2. Inzicht wie in de organisatie waarvoor ondersteuning kan bieden: begeleiding, HRM, OR, arbo, etc.

Resultaat

  1. Medewerkers oriënteren op andere werkmogelijkheden binnen of buiten de eigen afdeling. Zij presenteren de informatie ook aan de collega’s in het team.
  2. Medewerkers weten beter wie wat doet in de organisatie, en waarvoor deze medewerkers ook aanspreekbaar zijn. Zij delen de informatie met de collega’s van de afdeling.

Korte uitleg

Medewerkers interviewen een collega van wie zij niet goed weten wat hij of zij doet in het werk. Dit kan een collega binnen de eigen afdeling zijn met specifieke taken, een collega van een andere afdeling of iemand in bijvoorbeeld een stafafdeling. Na het interview vertellen de medewerkers aan de andere collega’s in het team wat ze te weten zijn gekomen.

Individueel/groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 2-6 personen
Langdurig werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 2-4 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

Ondersteuning bieden bij de voorbereiding zoals: begeleiding van de voorbereiding van de gesprekken, zelf tips of suggesties voor interessante personen aandragen. Ondersteunen van de medewerkers bij het terugkoppelen van de bevindingen aan het team.

Ruimte

Ruimte om terugkoppeling aan het team te geven.

Materialen

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

 

Delen via:
Datum:2 mei 2017