Jobrotation – interne stage

Doel

Vrijblijvend kennis maken met andere werksoorten en werken aan de (loopbaan) ontwikkeling.

Resultaat

Bevordering interne en externe loopbaanontwikkeling.

Korte uitleg

Medewerkers lopen mee bij een andere afdeling of een collega met ander werk. Men kan denken aan bijvoorbeeld de receptie, kantine, interne schoonmaak en facilitair, groen.

Hoe organiseer je het?

  • Vraag van begeleiders die de medewerkers tijdelijk ontvangen of ze hun komst willen voorbereiden: leg aan de afdeling uit wie er komen en voor hoe lang en waarom.
  • Vraag aan de medewerkers van de ontvangende afdeling wie buddy wil zijn voor de “gasten”.
  • Leg uit wat de rol van de buddy is: aanspreekpunt en vraagbaak voor praktische zaken.
  • Bezoek als de stage langer is uw medewerkers regelmatig op hun stageplek en informeer naar hun welbevinden en ontwikkeling in het werk.
  • Tevens is er een apart stappenplan voor werk in het groen beschikbaar.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Individueel/ Groepsactiviteit
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 2-4 uur.
Duur activiteit: afhankelijk duur stage van een dag tot meerdere weken.

Randvoorwaarden uitvoering

Ontvangende begeleiders moeten gefaciliteerd worden om de “gasten” goed op te vangen.

Communicatie met name naar ontvangende afdelingen (begeleiders en buddy’s) en naar medewerkers vraagt voldoende tijd en aandacht. Daarnaast praktische organisatie.

Eisen aan de begeleiding

Koppeling aan collega’s en ontvangende begeleiders dient georganiseerd en begeleid te worden. Het doel moet gecommuniceerd en bewaakt worden: er is geen sprake van extra productie of overname van werk, maar van kennismaken met ander werk in het kader van (loopbaan)ontwikkeling.

Ruimte

n.v.t.

Materialen

Bijlage Observatieformulier
Bijlage Instructieformulier buddy
Bijlage Stappenplan Groen werken, leuk werken!

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:22 maart 2017