Keuzespel, hulpmiddel bij het keuzeproces

Doel

Doel is het stimuleren van het maken van keuzes waar de medewerker achter staat. Het in beeld brengen van factoren die van invloed zijn op de keuze en de vervolgstappen leidt tot betere, meer kansrijke keuzes.

Resultaat

Motieven, mogelijkheden en belangrijke waarden voor het maken van de keuze zijn in beeld. Door het expliciet benoemen van de deze factoren, krijgen medewerker meer grip op de kritische factoren voor succes. De kwaliteit van de keuze en de slagingskans wordt beter.

Korte uitleg

Het Keuzespel richt zich op verbetering van het keuzeproces. Dat betekent dat de persoon die centraal staat, de vrijheid én verantwoordelijkheid houdt voor de inhoud van de gemaakte keuze, meer eigen regie heeft. Kiezen kan lastig zijn. Het Keuzespel helpt bij het maken van keuzes. Door het stellen van de goede vragen wordt de keuze bewuster gemaakt, ontdek je de blinde vlekken in het keuzeproces. Het spel kan ook helpen te onderzoeken waarom bepaalde keuzes toch niet tot uitvoering komen. Door het stellen van de goede vragen krijgen medewerkers zicht op het waarom van hun handelen.

Individueel/groep (aantal) en tijdsduur

Individueel/ Groepsactiviteit: 2-6 personen
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 0-2 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De uitvoering van het spel vraagt tijd en rust, respect voor de ander en goed luisteren naar de medewerker. De medewerker staat centraal.

Ruimte

Rustige ruimte voor gesprek of kleine groep.

Materialen

Informatie over spelpakket Keuzespel
Spelregels Keuzespel

Kosten

€ 29,95 – direct leverbaar.

Verkrijgbaar bij

Te bestellen via: www.kwaliteitenspel.nl

Overige producten SBCM

 

Datum:11 april 2017