Kleur bekennen: in gesprek over gewenst en ongewenst gedrag

Doel

  • De medewerkers en cliënten worden zich ervan bewust dat niet iedereen dezelfde normen en waarden heeft en dat verschillende mensen dus anders kunnen reageren op dezelfde situatie.
  • Doel is te komen tot een afspraak over de norm die voor de afdeling geldt.

Resultaat

  • Meer inzicht in verschillen tussen normen en waarden, en redenen voor ander gedrag;
  • Bekrachtigen en/of herstel van gemeenschappelijke waarden en normen voor de afdeling;
  • Meer open klimaat om dit soort thema’s op de agenda te zetten en te bespreken.

Korte uitleg

Het spel ‘Kleur bekennen’ helpt om op een open manier in gesprek te gaan over (on)gewenst gedrag op de werkvloer. De oefening met behulp van het spel brengt medewerkers met elkaar op constructieve wijze in gesprek over gewenst en ongewenst gedrag, het laat zien dat er verschillen in opvattingen kunnen bestaan. Aan de hand van 101 kaartjes of zelfbedachte stellingen wordt deelnemers gevraagd met rode en groene kaartjes kleur te bekennen: Wat vind je van de uitspraak? Acceptabel, positief of kloppend – dan groen, is het anders – dan rood. Er is geen goed of fout. Uiteraard kan ook de organisatie aangeven hoe zij er in staat.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Individueel/ Groepsactiviteit: 2-6 personen/7-12 personen maximaal 20
Langdurig werkverband en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 0-2 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De begeleider is in staat om als gespreksleider de deelnemers vanuit een positieve houding in de gelegenheid te stellen zijn/haar mening te geven.
De begeleider is in staat om in rust een gesprek te leiden en medewerkers uit te nodigen om zich uit te spreken. Het gebruik van de oefening dient aangepast te worden aan de samenstelling van de groep en vergt een stevige begeleiding.

Ruimte

Ruimte waarin in besloten sfeer een gesprek kan worden gevoerd.

Materialen

Spel Kleur bekennen

Kosten

Spel: € 27,50

Verkrijgbaar bij

https://www.thema.nl/kleur-bekennen-300/

Overige producten SBCM

Toolbox pesten

Datum:2 mei 2017