Kwaliteiten in beeld: succesverhaal

Doel

 • Medewerkers bewust maken van hun eigen kwaliteiten en kwaliteiten van collega’s.
 • Vergroten van zelfwaardering bij medewerkers.
 • Vergroten van waardering voor collega’s.
 • Zoeken van aanknopingspunten voor loopbaanontwikkeling aan de hand van aanwezige, soms onvermoede kwaliteiten.

Resultaat

 • Meer zelfwaardering bij medewerkers.
 • Zicht op de eigen sterke punten in het kader van (loopbaan)ontwikkeling.
 • Betere samenwerking tussen medewerkers op de werkvloer door meer begrip voor elkaar.
 • Meer openheid naar elkaar en teambuilding.

Korte uitleg

Iedereen heeft kwaliteiten. Het kennen van je kwaliteiten geeft vertrouwen en leert je waar je nog aandacht aan moet besteden, waarin je nog kunt groeien. Soms is het lastig eigen kwaliteiten te benoemen. Door middel van een persoonlijk succesverhaal worden soms onverwachte kwaliteiten zichtbaar. De collega’s helpen om deze kwaliteiten ook te benoemen. Om kwaliteiten te benoemen zijn verschillende opdrachten mogelijk.

Kernpunten in het gesprek kunnen zijn:

Vertel een succesverhaal: wat heb je ooit gedaan of bereikt waar je trots op bent?

Welke sterke punten blijken daaruit? Collega’s noemen de bijbehorende kwaliteiten eventueel door inzet van het kwaliteitenspel? Worden deze kwaliteiten ook gebruikt in je huidige baan, of in je ontwikkelplan?

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 7-12 personen.
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 0-4 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De begeleider is in staat tot het leiden van een groepsgesprek en het creëren van een veilige gesprekssituatie. De begeleider is in staat medewerkers uit te dagen en te stimuleren om positieve dingen over zichzelf en elkaar te zeggen.

Het kwaliteitenspel is er in twee varianten beschikbaar; Kwaliteitenspel en de PLUS variant. Kies de variant welke past bij de groep. Het kwaliteitenspel PLUS is geschreven in eenvoudig Nederlands. Naast kwaliteiten en vervormingen vind je in dit spel ook een set kaarten met ´voorwaarden´: Wat heb jij nodig om je kwaliteiten in te zetten´? Voorbeelden daarvan zijn: ´in jezelf geloven´, ´je veilig voelen´ of ´uitgedaagd worden´.

Tevens kan de e-learningsmodule uit de WERK-portal ter ondersteuning worden ingezet.

Ruimte

Een rustige gespreksruimte, waar deelnemers in gesprek kunnen gaan met elkaar.

Materialen

Het spelpakket Kwaliteitenspel
Het spelpakket kwaliteitenspel PLUS
Bijlage stappenplan gesprek kwaliteiten

Kosten

Kosten Kwaliteitenspel (PLUS) € 29,95 exclusief verzendkosten

Verkrijgbaar bij

www.kwaliteitenspel.nl
Kwaliteitenspel
Kwaliteitenspel PLUS

Specificaties Kwaliteitenspel

 • Doosje met 140 kaarten en spelregels voor drie spelvormen
 • Auteur: Peter Gerrickens
 • Prijs: € 29,95 (incl. 21 % BTW)
 • ISBN: 97890 74123 013

Specificaties Kwaliteitenspel PLUS

 • Doosje met 144 kaarten en spelregels voor vier spelvormen
 • Auteurs: Peter Gerrickens en Marijke Verstege
 • Prijs: € 29,95 (incl. 21 % BTW)
 • ISBN: 97890 74123 259

Overige producten SBCM

 

Datum:12 april 2017