Leren tijdens het werk

Doel

  • Meer oog voor het ontwikkelen van vaardigheden en competenties van medewerkers.
  • Tijd steken in het leren van medewerkers.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid.

Resultaat

  • De ontwikkeling van medewerkers krijgt ruimte.
  • Beschikbaar werk wordt in de tijd verspreid

Korte uitleg

Als er veel werk is, is het niet altijd gemakkelijk tijd vrij te maken voor leren en ontwikkelen van de medewerker. Door slim te combineren kan worden gewerkt aan de ontwikkeling van medewerkers tijdens het werk. Tijdens een werkoverleg aan het begin van de dag wordt het doel van de dag bepaald: een bepaalde productietarget, een gedragsregel die centraal staat, taakroulatie-afspraken, etc. Aan het eind van de dag wordt geëvalueerd: wat gaat goed, wat gaat niet goed, welke leerpunten zien we zelf, hoe gaan we daar morgen aan werken? Teamopdrachten of opdrachten voor ontwikkelpunten van de individuele medewerker kunnen het vervolg zijn.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 7-12 personen.
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 2-4 uur
Duur activiteit: 0-2 uur (Regelmatig herhalen heeft grote meerwaarde.)

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De begeleiding is in staat om:

  • helder, eenduidig doel voor de dag te formuleren;
  • nabespreking te leiden op constructieve wijze;
  • aandachtspunten voor verbetering ook om te zetten naar leeropdrachten voor medewerkers en werkvorm om met de leeropdracht aan de slag te zijn.

Ruimte

Rustige zitplek voor uitleg en nabespreking. Afweging kan zijn om de werkvloer zo in te richten dat er ook een leerhoek ontstaat.

Materialen

Bijlage: Uitwerking leren tijdens het werk
Uit de eigen organisatie: werkinstructie, gedragscode, subonderdelen van competentielijst.

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:13 april 2017