Maak gezamenlijk een inwerkprogramma voor nieuwe collega’s op de afdeling

Doel

Door medewerkers zelf een inwerkprogramma samen te laten stellen worden de volgende doelen bereikt:

  • medewerkers zijn zij zich bewust van alle regels en ongeschreven regels op de afdeling.
  • medewerkers zijn zich bewust van de positie en ‘onwetendheid’ van nieuwe collega’s.
  • medewerkers kunnen een deel van het inwerkprogramma uitvoeren.

Resultaat

Er is een inwerkprogramma voor de afdeling, nieuwe collega’s worden gestructureerd ingewerkt en er is hernieuwde aandacht voor afspraken op de afdeling.

Korte uitleg

Op de afdeling komen regelmatig nieuwe mensen werken. Een vast inwerkprogramma helpt de nieuwe medewerkers om snel zich thuis te voelen op de afdeling en alle regels van de afdeling te snappen. Verschillende collega’s kunnen een deel van het inwerkprogramma op zich nemen.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 2-6 personen        /7-12 personen / onbeperkt
Langdurig werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 2-4 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

Van belang is bij de opdracht te starten met de juiste verwachtingen. Er kan voor worden gekozen de groep te begeleiden bij het maken van het plan. Of de groep kan zelfstandig aan de slag waarbij het plan vervolgens wordt besproken en eventueel wordt bijgesteld.

Ruimte

Een ruimte waar gelegenheid is om te schrijven op flipovers en het gesprek over de uitkomsten aan te gaan.

Materialen

Bijlage: stappenplan inwerkprogramma
Flappen en stiften
(Schilders)plakband

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Delen via:
Datum:2 mei 2017