Maak met uw medewerkers een quiz

Doel

Het vergroten van de kennis over het eigen bedrijf.

Resultaat

Medewerkers kennen het eigen bedrijf beter, doordat ze zelf aan de slag zijn gegaan met het opstellen en beantwoorden van de vragen.

Korte uitleg

Medewerkers bedenken allerlei vragen over het eigen bedrijf en spelen een quiz met de afdeling. De quiz kan een leuke manier zijn voor medewerkers om zelf meer over het bedrijf te weten te komen, of een aanleiding om een thema te agenderen in een apart overleg.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: Onbeperkt
Langdurig werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 2-4 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

Van de begeleider wordt verwacht dat hij het stappenplan helder kan uitleggen en het proces kan begeleiden. De quiz kan zelf worden opgesteld om medewerkers te stimuleren actief bezig te zijn met het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Tevens kan de quiz gebruikt worden voor introductiebijeenkomsten voor medewerkers die langdurig aan het bedrijf verbonden zijn.

Ruimte

Ruimte waar de medewerkers de ruimte hebben om te lezen, schrijven, informatie te verzamelen en waar de hele afdeling de quiz kan spelen.

Materialen

Stappenplan maak een Quiz over het bedrijf
Voorbeeld vragen
Stiften en flappen
Pen en papier
Gekleurd papier
Flipover
Evt: prijsjes

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:2 mei 2017