Mopper top-10

Doel

  • Het in kaart brengen van alle irritaties op de afdeling.
  • Het opstellen van verbeteracties.

Resultaat

Medewerkers worden door deze bijeenkomst geattendeerd op hun moppergedrag. Vaak doorbreekt deze methode dit gedrag.

Korte uitleg

De medewerkers op sommige afdelingen hebben de gewoonte gekregen om veel te mopperen. Zee klagen over het eten, het werk, de radio en de collega’s. Met het opstellen van een mopper top-10 en het zoeken naar verbeteracties worden de medewerkers uit de klaagrol gehaald.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 7-12 personen.
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 2-4 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

Ruimte

Trainings- of vergaderruimte.

Materialen

Bijlage Werkwijze Mopper top-10

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:14 april 2017