Ontwikkelen werknemersvaardigheden

Doel

Focus op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden.

Resultaat

Medewerkers gaan aan de slag met de ontwikkeling van algemene werknemersvaardigheden. Dit kan gaan om relatief kleine stappen in het ontwikkelplan. Eventueel kan worden bezien of de inzet van een maatje of buddy ondersteunend kan werken.

Korte uitleg

Aandacht voor de persoonlijke ontwikkelpunten van de medewerkers. Met elke medewerker worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de ontwikkeling wordt ingezet, begeleid en vastgelegd. Idealiter zijn in het IOP/POP van de medewerker de ontwikkelpunten benoemd. De checklist werknemersvaardigheden kan hierbij ondersteunen. Met elke medewerker wordt een concrete afspraak gemaakt voor de aanpak van het ontwikkelpunt.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Individueel.
Langdurig werkverband of kortdurend werkverband:
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 0-2 uur (vervolgens afspraken op maat)

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De begeleider bespreekt de ontwikkeling van de werknemersvaardigheden aan de hand van een checklist die is ingevuld door de medewerker zelf, de functionaris of door beiden.

De begeleider heeft de mogelijkheid smart afspraken te maken voor de werkwijze waarop het gekozen ontwikkelpunt wordt uitgewerkt. De afspraken kunnen worden toegevoegd aan het ontwikkelplan van de medewerker.

Ruimte

Gespreksruimte voor twee personen.

Materialen

Bijlage: Checklist werknemersvaardigheden
Bekijk voor verdere informatie de activiteit Ontwikkelplan (POP/IPOP) onder het thema Loopbaanontwikkeling

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

 Overige producten SBCM

Datum:13 april 2017