Ontwikkelplan (IPOP/POP) van voorbereiding tot effectief gesprek

Doel

Doel is dat medewerkers zich bewust worden van de mogelijkheden en het belang van persoonlijke ontwikkeling. Met behulp van de informatie begint de medewerker beter voorbereid aan het ontwikkelgesprek. Het ontwikkelplan (IOP/POP) geeft focus aan het ontwikkeltraject van de medewerker. De medewerkers blijven kwaliteiten en talenten ontwikkelen, medewerkers blijven nieuwe kennis en vaardigheden aanleren.

Resultaat

 • medewerkers hebben informatie over doel en inhoud van het IOP/POP.
 • medewerkers bereiden zich meer gestructureerd voor op het IOP/POP-gesprek.
 • medewerkers hebben een meer actieve bijdrage in het IOP/POPgesprek.

Korte uitleg

Ontwikkeling van medewerkers staat centraal binnen het werken met kwetsbare groepen. In de cao Sociale Werkvoorziening 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018 zijn over het IOP tevens afspraken opgenomen. Deze afspraken gelden voor medewerkers met een WSW indicatie.

De site www.IOP.SBCM.nl geeft informatie voor medewerkers over wat, waarom en hoe van het Individueel Ontwikkel Plan.Via de website is een folder, eenchecklist en een filmpje over IOP voor medewerkers beschikbaar. In de folder wordt uitgelegd wat het doel en inhoud van het IOP is. De checklist helpt in de voorbereiding van de medewerker op het IOP. Om leidinggevenden te ondersteunen heeft SBCM tevens een handreiking voor effectief IOP beleid ontwikkeld.

In de toolbox zijn voorbeelden en stappenplannen opgenomen waarmee de medewerker zich kan voorbereiden op het gesprek en heeft de leidinggevende concrete handvaten om de ontwikkeling bespreekbaar te maken.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Individueel/ Groepsactiviteit: 2 -12 personen afhankelijk werkvorm
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-6 uur afhankelijk werkvorm
Duur activiteit: 0 uur tot enkele dagdelen, afhankelijk werkvorm

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

 • Groepsgewijze voorbereiding: Begeleider met kennis van POP-procedure die in staat is enthousiasmerend de groep naar de eigen mogelijkheden en leerpunten te laten kijken. Enige kennis van ontwikkelmogelijkheden en instrumenten is wenselijk.
 • Voor het POP/IPOP gesprek: De leidinggevende is in staat om in heldere woorden de beschikbare informatie over te dragen en toe te lichten. Aanbevolen wordt de informatie in de folder en checklist te bekijken en eventueel aan te passen aan de procedure in de eigen organisatie.

Ruimte

Rustige ruimte voor overleg. Beschikbaarheid van PowerPoint met voorbeelden of netwerkaansluiting voor het filmpje is een pre. Let op: voor het afspelen is een pc met geluidskaart nodig.

Materialen

POP en IPOP materialen update?

Organiseren gezamenlijke informatiebijeenkomst IPOP/POP:

 1. Stappenplan bijeenkomst

Werkvormen voorbereiding POP/IPOP:

 1. Voorbereiding POP/IPOP gesprek in groepsverband
 2. Checklist voorbereiding POP/IPOP

Werkvormen leerdoelen onder de aandacht (voortgang):

 1. Het verslag van het laatste POP/IOP-verslag van de medewerker
 2. Werkvorm leerdoelen onder de aandacht, instructie begeleider
 3. Werkvorm leerdoelen onder de aandacht, instructie medewerker

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

 

Datum:18 april 2017