Opzetten van een interne klussenbank

Doel

  • Functionarissen in de organisatie leveren klussen aan die op hun afdeling niet kunnen worden opgepakt.
  • Een medewerker kan voor zijn eigen ontwikkeling of bij te kort aan werk een klus uit de klussenbank uitvoeren.
  • Medewerkers ontwikkelen andere vaardigheden bij het uitvoeren van het andere werk.

Resultaat

  • Medewerkers maken kennis met ander werk en werken aan hun eigen (loopbaan)ontwikkeling.
  • Medewerkers komen op andere afdelingen.
  • Meer werk wordt gedaan.

Korte uitleg

Het organiseren van afwisselend werk door het verzamelen en bundelen van klussen. Dit kan breed in de organisatie neergelegd worden. Een interne klussenbank, waar functionarissen klussen kunnen opgeven, helpt mensen werkervaring op te doen op een ander terrein. Bovendien worden allerlei wachtende klussen uitgevoerd.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Individueel/Groepsactiviteit
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: meer dan 4 uur (voorbereiding klussenbank is ong. 40 uur), daarna voor begeleiding 0-2 uur
Duur activiteit: afhankelijk klus

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De eindverantwoordelijke voor de interne klussenbank start met het bekendmaken van de activiteit. Bijvoorbeeld door vermelding in het personeelsblad en of digitale infoborden, bij de leidinggevende via de mail en het werkoverleg. Daarna start deze met de inventarisatie van klussen. Leidinggevende en begeleiders kunnen de klussen bij de klussenbank opvragen en uitvoeren met medewerkers.

Werkleiders/begeleiders van de medewerkers moeten de klus kunnen begeleiden of daar collega’s voor kunnen inzetten.

Levertijd

n.v.t.

Ruimte

n.v.t.

Materialen

Bijlage: Opzet klussenbank
Bijlage: Observatieformulier

Kosten

n.v.t

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:22 maart 2017