PC vaardigheden en het internet

Doel

  • Medewerkers basisvaardigheden aanleren om te kunnen werken met de computer.
  • Medewerkers basisvaardigheden aanleren om te werken met internet.

Resultaat

  • Medewerkers zijn in staat te werken met de computer.
  • Medewerkers kunnen in de praktijk meer zaken via de computer oppakken.

Korte uitleg

Vaardigheden voor het werken met een PC zijn belangrijk voor de zelfredzaamheid en ontwikkeling van de medewerker. Ook het Internet wordt steeds belangrijker. Tweedehands koopjes, belastingaangifte doen, bankzaken, dat gaat tegenwoordig allemaal via internet. Lang niet alle medewerkers beschikken over basale computervaardigheden. Met behulp van eenvoudige modules kunnen medewerkers worden geschoold in het werken met de computer. Medewerkers kunnen hierdoor zowel in het werk als in hun privé leven meer met een computer. Binnen de e-learningsportal www.oefenen.nl/werk zijn veel handige programma’s opgenomen die de medewerker wegwijs maken in het omgaan met de pc.

Individueel/groepssamenstellingen tijdsduur:

Individueel (of een groep individuen)
Doelgroep: langdurend en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 0-2 uur, 2-4 uur, 4 uur of meer afhankelijk van de gekozen programmaonderdelen.

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

  • Begeleider heeft kennis van en is vaardig in het werken met een computer.
  • Begeleider beschikt over didactische kwaliteiten om moeilijk lerende te ondersteunen in het omgaan met de lesstof.

Daarna wijst het werken met de programma’s zich vanzelf. Je kunt desgewenst op de achtergrond aanwezig zijn voor als de deelnemer toch nog ergens mocht vastlopen. Interne begeleiders of docenten kunnen met het Volgsysteem de voortgang van deelnemers monitoren en (standaard) leerroutes en huiswerk klaarzetten. Ook is er de mogelijkheid om eigen materialen toe te voegen of eigen leerroutes samen te stellen zodat een pakket op maat kan worden samengesteld voor groepen of individuele deelnemers. Verder biedt het Volgsysteem extra materiaal voor de begeleiders/docenten, zoals handleidingen, handreikingen en extra oefenstof.

Ruimte

Een ruimte met computers en internetverbinding
Grootte van de ruimte is afhankelijk van de groepsgrootte.

Materialen

Opleiding en trainingsmateriaal (e-learnings)
U heeft per deelnemer een computer met internetaansluiting en geluidskaart nodig.

Kosten

Scholingstijd en inzet begeleider. Eventuele licentiekosten voor het gebruik van programma’s.

Datum:17 maart 2017