Quiz: gezonde leefstijl

Doel

  • In gesprek raken over gezondheid en leefstijl.
  • Afspraken maken over gezond leven en bewegen ook tijdens en op het werk.

Resultaat

Vergroot bewustzijn gevolgen ongezonde leefstijl. Wellicht een eerste aanzet voor verandering in de leefstijl

Korte uitleg

Quiz over voeding, beweging en leefstijl. De quiz is een manier om op een informele wijze het thema gezondheid aan de orde te stellen. Na de quiz kunnen eventuele afspraken gemaakt worden hoe verder met het thema. Bijvoorbeeld door beweegafspraken te maken, de cultuur van ziekmelden te bespreken, afspraken te maken over gezond eten, etc.

Individueel/groepssamenstelling/tijdsduur

Groepsactiviteit: 2-6 personen | 7-12 personen | onbeperkt
Doelgroep: langdurend en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit 0-2 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

Er is één quizmaster nodig en een assistent om de score bij te houden. Zorg voor voldoende stemvolume of microfoon, maak er een happening van. Maar houd het ook gestructureerd.

Vraag bijvoorbeeld een deskundige om aanwezig te zijn en eventueel toelichting te geven bij de vragen en antwoorden.

Als onderdeel van het thema gezondheid kan er waar daar mogelijkheid is gezamenlijk een gezonde maaltijd worden bereid. Door het bereiden van een gezonde maaltijd wordt het gesprek over gezonde voeding gestimuleerd en kan men nieuwe producten leren kennen.

Ruimte

Groepsruimte met beamer en computer/laptop.

Materialen

Powerpoint quiz, (in de notities staat de Instructie voor quizmaster en assistent)

Afhankelijk van de gekozen vorm: een bel of rammel voor elk team/speler, antwoordkaarten met stiften, etc.

Kosten

Eventuele prijs voor de winnaar(s)

Overige producten

Bravo kennisplein

Datum:11 april 2017