Reizen met openbaar vervoer

Doel

  • Vergroten mobiliteit van medewerkers in werk en privé.
  • Versterken sociale verbanden door zelfstandig reizen te stimuleren.
  • Stimuleren om openbaar vervoer te gebruiken.
  • Kennis van de OV-chip.

Resultaat

  • Medewerkers worden zelfstandiger in de mobiliteit.
  • Medewerkers krijgen meer vertrouwen in de mogelijkheid om te reizen met openbaar vervoer.

Korte uitleg

In een of meerdere groepsbijeenkomsten bereiden deelnemers zich voor op reizen met openbaar vervoer, het gebruik van de OV-chipkaart of alternatief vervoer in de regio en het gebruik van Google maps. Deelnemers leren werken met bestaande hulpbronnen van OV 9292 of NS reizen. Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedere medewerker vanzelfsprekend of gemakkelijk. Medewerkers ondersteunen en stimuleren in het gebruik maken van openbaar vervoer vergroot de leefwereld en de mogelijkheden.

Het programma kan worden uitgebreid door ook concreet samen te reizen, bijvoorbeeld voor een bedrijfsbezoek of een voorlichting van de regiotaxi, etc.

Individueel/ groepssamenstellingen tijdsduur

Individueel/ Groepsactiviteit: 2-6 personen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van PC en telefoon.
Doelgroep: langdurend en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 2-4 uur
Duur activiteit: 0-2 uur of 2-4 uur. Afhankelijk van de beschikbare tijd

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De begeleider dient zelf goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van reizen per openbaar vervoer en de infrastructuur van het openbaar vervoer in de regio. De begeleider dient zelf op de hoogte te zijn van welke informatiebronnen kunnen worden ingezet.

Ruimte

Ruimte met PC (liefst meerdere), of uiteraard het mobiel (digitaal opzoeken van informatie) en eventueel een telefoon. Een telefoon met speaker kan leuk zijn om mee te kunnen luisteren met degene die informatie vraagt en oefenen in het meeschrijven van de telefonische informatie.

Materialen

  • Basisopdrachten voor het voorbereiden van de reisvraag: waar ben ik nu, waar wil ik naar toe.
  • Enkele opdrachten met reisdoelen: bijvoorbeeld reisdoel van huis naar werkplek/bedrijf in de regio.
  • Algemene gratis informatie van busbedrijven in de regio, regiovervoer, evt. ook NS.

Kosten

Kosten gebruik telefoon voor oefenen, evt. kosten voor reizen met openbaar vervoer.

Extra links

Youtube-filmpje
Fietsroute plannen
MEE-verhalen
NS-reisplanner

Over 9292

Datum:11 april 2017