Rekenen op de werkvloer

Doel

Werknemers op aantrekkelijke wijze aan de slag laten gaan met het verbeteren van de rekenvaardigheden.

Resultaat

Werknemers verbeteren hun rekenvaardigheden eventueel benodigd voor het werk.

Korte uitleg

Verbeteren van rekenvaardigheden van een medewerker passend bij de eisen die aan de medewerker gesteld kunnen worden. Hierbij kunt u gebruik maken van de Leskist meten en wegen of allerlei spellen met rekenelementen inzetten, zoals rummicub.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 2-4 personen, meerdere groepen tegelijkertijd is mogelijk.
Langdurig en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 0-2 uur

De spellen kunnen in een uur gespeeld worden. Hieraan kunnen ongeveer vier mensen tegelijk spelen. De leskist kan voor diverse typen rekenopgaven gebruikt worden. Het verdient de voorkeur dit in tweetallen te doen.

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiders

De begeleider dient inzicht te hebben in de mogelijkheden van de verschillende spelvormen.

Ruimte

Trainingsruimte/ vergaderruimte, maar ook een tafel in de werkomgeving voldoet.

Materialen

Leskist meten en wegen
Rekenspellen

Kosten

De leskist meten en wegen kost ongeveer €280,-
Spellen als rummikub en het grote rekenspel kosten ongeveer tussen € 15 – € 40 per spel.

Verkrijgbaar bij

Overige producten SBCM

 

Datum:19 april 2017