Schatbewaarder

Doel

Het programma is bedoeld voor mensen met een LVB die moeite hebben met abstract denken en rekenen. Door het programma leren de deelnemers de waarde van geld en hoe je hier verstandig mee omspringt.

Resultaat

Werknemers verbeteren hun basisvaardigheden en verwerven een hoger niveau. De basisvaardigheden vergroten de kennis van de werknemer en kunnen van pas komen in de werkomgeving.

Korte uitleg

Het programma omvat 12 thema’s, uitgewerkt tot gevarieerde werkvormen waarmee het onderwerp op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd en er een link gelegd kan worden naar het dagelijkse leven. Naast een groepsgericht programma zijn er ook individuele verwerkingsopdrachten.

Individueel/groepssamenstelling en tijdsduur

Individueel/ Groepsactiviteit: 12 personen
langdurig werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 2 uur per thema

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De begeleider moet kunnen schatten welk niveau van de opdrachten past bij de werknemer(s). Er is een uitgebreide handleiding beschikbaar, waarbinnen alle benodigde materialen en voorbereiding is opgenomen.

Ruimte

Een rustige ruimte met tafels en stoelen

Materialen

Werkmap en handleiding schatbewaarder

Kosten

Aan te vragen bij www.stras.nl

Verkrijgbaar bij

Lees de Flyer Schatbewaarder

Overige producten

Hulpmiddelen van Inclusiefwerkt bij het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen van een werknemer/cliënt naar de juiste hulp.

Datum:10 oktober 2017