Twitter, Instagram, Facebook (social media): wat is het, hoe ga je er goed mee om?

Doel

  • Medewerkers bewust maken van de mogelijkheden en de risico’s van social media.
  • Het gesprek aan gaan over hoe om te gaan met social media en het werk.

Resultaat

  • Medewerkers gaan bewust om en werken binnen veilige kaders met social media.
  • Omgangsvormen op social media worden onderwerp van gesprek (pesten, uitlatingen over het werk, etc).
  • Door in gesprek te gaan met medewerkers over privé-computergebruik komen soms onverwachte competenties in beeld.

Korte omschrijving

Instagram, Facebook, Linked In, Twitter: allemaal (nieuwe) digitale omgevingen waarin medewerkers ook buiten werktijd sociaal actief zijn. Aandachtspunt is: hoe kun je deze nieuwe sociale netwerken gebruiken? Wat zet je er wel of niet op? Wat is wel of niet toelaatbaar? Waar loop je zelf risico?

Individueel/ groepssamenstellingen tijdsduur

Groepsactiviteit: 7-12 personen
Doelgroep: langdurend en kortdurend werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 0-2 uur, 2-4 uur, 4 uur of meer afhankelijk van de gekozen programmaonderdelen.

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

Enige kennis van de verschillende sites is een voordeel. Te overwegen valt een enthousiaste gebruiker te betrekken in de voorbereiding. Maak een afweging: wat is belangrijk:

  • Leren kennen van de mogelijkheden en risico’s.
  • In gesprek gaan over het gebruik en gedrag op sociale media: wat kun je wel of niet plaatsen/zeggen.
  • Keuze voor beide thema’s: dan misschien 2 bijeenkomsten plannen met ieder een eigen aanpak.

Ruimte

Grote pré voor een dergelijke bijeenkomst is een internetverbinding naar de websites en evt. enkele voorbeelden van facebook en twitter e.d.

Materialen

Computer met internet

Kosten

n.v.t

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

Toolbox pesten

Delen via:
Datum:11 april 2017