Stafmedewerkers interviewen

Doel

Werknemers informeren over aspecten van het werk in het bedrijf die bij hen niet zo bekend zijn, maar waar ze wel mee te maken hebben.

Resultaat

De werknemers hebben meer informatie over verschillende onderwerpen die hen als werknemer van het bedrijf aan gaan. Tevens worden de sociale vaardigheden geoefend.

Korte uitleg

Medewerkers maken kennis met stafmedewerkers en hun werk door het houden van een kort interview van maximaal 1 uur.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 2-6 personen        / 7-12 personen
Langdurig werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur afhankelijk van het aantal te interviewen medewerkers
Duur activiteit: 2-4 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

De begeleider legt de contacten en maakt afspraken met de te interviewen stafmedewerkers, of informeert hen over het doel van de opdracht en het feit dat medewerkers van de afdeling contact zullen zoeken.
De begeleider instrueert de medewerkers en helpt bij het voorbereiden van het interview. Verder voert hij/zij nagesprekken met de medewerkers: Wat heeft men geleerd? Wat is interessant om ook aan anderen te laten weten? Hoe deel je de informatie verder?

Ruimte

Rustige ruimte waarin kan worden geïnstrueerd en waarin de werknemers de vragen kunnen voorbereiden. Na de interviews is een groepsruimte nodig voor de nabespreking.

Materialen

Stappenplan interview

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Delen via:
Datum:2 mei 2017