Talentendoos

Doel

De Talentendoos is een handig hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met medewerkers over hun talent. Aan de hand van kaarten die verschillende talenten vermelden, kan er worden besproken wat goed loopt en welk talent hier aan de basis ligt.

Resultaat

Zelfinzicht bij de medewerker ten aanzien van zijn talenten. Via de techniek van het vragen stellen, ondersteunt de begeleider medewerkers om stil te staan bij hun functioneren op de werkvloer en de wijze waarop talenten kunnen en worden ingezet.

Korte uitleg

Met behulp van de talentkaarten kan het gesprek worden aangegaan over de talenten van de cliënt/medewerker. Deze activiteit kan ook ingezet worden als onderdeel van een persoonlijk ontwikkelplan. De talentkaarten zijn geschikt voor de doelgroep. Aan de hand van kaarten die verschillende talenten vermelden, wordt er besproken wat goed loopt en welk talent hieraan de basis ligt. Er wordt vertrokken vanuit wat goed loopt. Dit creëert een positieve sfeer waardoor aspecten die minder goed verlopen gemakkelijker bespreekbaar worden.

Individueel/groepssamenstelling en tijdsduur

Individueel/ Groepsactiviteit: 2-6 personen
Kort en langdurig werkverband
Voorbereiding: 0-2 uur
Duur activiteit: 0-2 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

Het spel biedt een handleiding voor de begeleiding. Kennis van talentontwikkeling en gespreksvaardigheden van begeleider draagt bij aan het effect. De methodiek kan individueel of in een groep worden toegepast. Een belangrijke voorwaarde is dat de medewerker zich veilig voelt om over zichzelf te praten.

Ruimte

Ruimte om een één op één gesprek, of groepsgesprek te voeren

Materialen

De talentendoos

Kosten

Prijs: € 30,- excl. btw en verzendkosten

Verkrijgbaar bij

www.talentontwikkelen.be

Specificaties

26 talentenkaarten ingedeeld in 3 groepen

Gids voor de begeleider

Opvolginstrument, voor de schriftelijke neerslag van het gesprek en de afspraken.

Prijs: € 30 (exc. BTW)

Overige producten SBCM

 

Datum:21 september 2017