Videoverslag als hulp bij oriëntatie op een nieuwe werkplek

Doel

Kennis maken met een andere werkwereld. Door eigen collega’s te zien en te horen vertellen over het werken “buiten” wordt het beeld hiervan voor de “binnen”-medewerker verbeterd.

Resultaat

Medewerkers zijn geïnformeerd over ander werk buiten de eigen werkomgeving. Mogelijk zijn een aantal enthousiast over de werkomgeving en worden ze gestimuleerd om buiten de muren van de eigen omgeving te gaan werken.

Korte uitleg

Een klein groepje medewerkers maakt een videofilmpje van een externe werkplek. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn, waar een groep medewerkers onder begeleiding werkt. Het werken met video maakt het noodzakelijk van te voren goed na te denken over de inhoud en de structuur van het bezoek. Verder kan een goed filmpje ook breder gebruikt worden, bijvoorbeeld ter inspiratie voor andere collega’s, klanten of bijvoorbeeld open dagen.

Individueel/ groepssamenstelling en tijdsduur

Groepsactiviteit: 2-6 personen
Langdurend werkverband
Voorbereiding: 2-4 uur
Duur activiteit: 2-4 uur

Randvoorwaarden uitvoering

Eisen aan de begeleiding

Werkleider/begeleider moet afstemmen met de leidinggevende van de afdeling van gedetacheerden bij het externe bedrijf of en wanneer er een video-opname gemaakt mag worden.

Ruimte

De werkgroep, die deze activiteit gaat vormgeven, heeft een vergader/overleg ruimte nodig ter voorbereiding.

Materialen

Videocamera, eventueel een statief.
Computer met een videoprogramma, waar de opnames bewerkt kunnen worden tot een videoverslag.
Bijlage Stappenplan ter voorbereiding videoverslag
Bijlage Draaiboek: Handleiding ter voorbereiding van video opnamen
Bijlage Ondersteuning bij de voorbereiding van interviews
Bijlage Hoe maak je een storyboard
Bijlage Evaluatie van de activiteit

Kosten

n.v.t.

Verkrijgbaar bij

n.v.t.

Overige producten SBCM

 

Datum:22 maart 2017