Vakvaardigheden

De activiteiten opgenomen onder vakvaardigheden richten zich op aanleren en verbeteren van specifiek vakvaardigheden benodigd voor een bepaalde werkrichting. De activiteiten zijn kort omschreven. Uitgebreide informatie over de activiteit vind je via de link in het linker menu.

Rekenen op de werkvloer

Verbeteren van rekenvaardigheden van een medewerker passend bij de eisen die aan de medewerker gesteld kunnen worden.

Extra vakgerichte instructie

De kennis van medewerkers op te frissen dan wel de kennis van medewerkers verbreden. Hierdoor krijgen medewerkers de kans om nieuwe taken in het werk aan te leren en wordt de kans op werk vergroot.