Werkvaardigheden

De activiteiten opgenomen onder werkvaardigheden richten zich op aanleren en verbeteren van werkvaardigheden benodigd om duurzaam aan de slag te gaan en te blijven, binnen of buiten de organisatie. Medewerkers zijn zich meer bewust van wat er van hen verwacht wordt in een werksituatie en ontwikkelen vaardigheden hiervoor. De activiteiten zijn kort omschreven. Uitgebreide informatie over de activiteit vind je via de link in het linker menu.

‘Het visitekaartje van…………’

Hoe leg je aan nieuwe werknemers uit hoe je als werknemer jezelf verzorgt, hoe je communiceert met je collega’s en klanten, en wat gewenst en ongewenst gedrag is op de werkvloer? De organisaties WNK heeft een korte cursus ontwikkeld waarin nieuwe werknemers leren wat er van hen verwacht wordt en hoe ze het ‘visitekaartje’ van het bedrijf kunnen worden.

Bordspel Sociale Vaardigheden: Act-it-Out

Act-it-Out is een bordspel, gericht op het oefenen van sociale vaardigheden op de werkvloer. Het spel kan ingezet worden binnen elke situatie waar behoefte is aan een eenvoudige maar effectieve methode om sociale vaardigheden te oefenen, dus ook op het werk.

Taalmaatje: Samen werken aan leren van Nederlandse taal

De medewerker wordt een taalmaatje van een van de (allochtone of analfabete) collega’s. Het taalmaatje helpt bij het oefenen van de Nederlandse taal op de werkvloer.

Maak gezamenlijk een inwerkprogramma voor nieuwe collega’s op de afdeling

Samen bedenken wat er nodig is om nieuwe medewerkers die langdurig aan de afdeling verbonden zijn in te werken. Het resultaat is een inwerkprogramma waarbij nieuwe collega’s zich snel thuis voelen en er aandacht is voor afspraken op de afdeling.

Maak met uw medewerkers een quiz over het bedrijf.

Met alle collega’s van de afdeling een quiz maken, om deze uiteraard ook vervolgens te spelen. Een leuke manier om meer over het bedrijf te leren, of om thema’s te introduceren.

Quiz: Ken je Bedrijf!

Hoeveel weten de medewerkers eigenlijk over het bedrijf waar zij werken? Toets de kennis in een quiz. Ook goed te gebruiken voor een introductie over het bedrijf

De ideale werknemer

In kleine groepjes krijgen mensen de opdracht een bedrijf te bedenken waarvan zij de directeur van zouden willen zijn. Vanuit dit bedrijf gaan ze nadenken over welke vaardigheden en kwaliteiten de werknemers bij dat bedrijf  zouden moeten hebben.  Vervolgens bespreken ze wat ze moeten veranderen of doen om hier zelf aan te beantwoorden.

Educatieve bord- en kaartspellen

Pimpampet om taal te oefenen, Koehandel voor tellen en onderhandelen, zakgeldspel of speciale educatieve bordspellen voor rekenen en taal: werknemersvaardigheden ontwikkelen in een spel biedt een leuke aanvulling om medewerkers te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden.

Ontwikkelen werknemersvaardigheden

Aandacht voor de persoonlijke ontwikkelpunten van de medewerkers. Met elke medewerker worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de ontwikkeling wordt ingezet, begeleid en vastgelegd. De checklist werknemersvaardigheden kan hierbij ondersteunen.

Extra oefenen met diverse werknemersvaardigheden

Medewerkers hebben vaak moeite om eerlijk en open op te komen voor de eigen belangen in het team of vinden het lastig elkaar aan te spreken. Gemopper, slachtoffergedrag en een negatieve sfeer op de werkvloer kunnen het gevolg zijn. Door deze thema’s te bespreken met het hele team kunnen ontwikkelafspraken worden gemaakt voor het team en persoonlijk.

Goed gedrag op de werkvloer

Wat zijn voorwaarden om prettig met elkaar te werken? Wanneer werk je niet fijn? Aan de hand van deze twee vragen start een teamgesprek.  Medewerkers gaan met elkaar in gesprek over gewenste omgangsvormen en regels op de werkvloer.

Leren tijdens het werk!

Als er veel werk is, is het niet altijd gemakkelijk tijd vrij te maken voor leren en ontwikkelen van de medewerker. Door slim te combineren kan worden gewerkt aan de ontwikkeling van medewerkers tijdens het werk.

In gesprek over verzuim

In deze activiteit gaan medewerkers zelf aan de slag met dit thema. Ze bedenken manieren om het verzuim te voorkomen, bespreekbaar te maken en te houden.

Mopper top-10

De medewerkers op sommige afdelingen hebben de gewoonte gekregen om veel te mopperen. Met het opstellen van een mopper- top10 en het bespreken van verbeteracties worden medewerkers uit hun rol van klager gehaald.

Seksuele intimidatie- Wat kun je er tegen doen

Met behulp van een boekje en bijbehorende lesbrief wordt seksuele intimidatie op de werkvloer bespreekbaar gemaakt.Het boekje en de lesbrief helpen om plegers te ontmoedigen om seksueel intimiderend gedrag te vertonen, slachtoffers leren hoe ze seksuele intimidatie bespreekbaar kunnen maken.

Kleur bekennen: in gesprek over gewenst en ongewenst gedrag

Het spel ‘Kleur bekennen’ helpt om op een open manier in gesprek te komen over (on)gewenst gedrag op de werkvloer.

Effectief en efficiënt werken: waar kan het beter?

Met elkaar bekijken hoe het werk slimmer of beter georganiseerd kan worden, zodat er tijd en ruimte overblijft voor andere werkzaamheden of ontwikkeling.

Extra oog voor veilig en gezond werken

Veiligheid en werkinstructies zijn thema’s die in elk bedrijf van belang zijn. Het is daarom van belang dit onderwerp regelmatig aandacht te geven.

Agressie hoe ga je er mee om

Om agressie op de werkvloer bespreekbaar te maken en om duidelijk aan te geven dat agressie niet acceptabel is kunnen diverse activiteiten, waaronder een dvd worden ingezet.